Společnosti CHEP a dm drogerie markt již 15 let spolupracují na zefektivnění přepravy drogistického zboží. Během této doby neustále roste míra využití paletového poolingu, udržitelného modelu sdílení a opakovaného využívání palet, mezi společností dm drogerie a jejími dodavateli. Aktuálně je na sdílených paletách CHEP přepravována více než polovina zboží pro tento řetězec.

Využívaní logistických řešení společnosti CHEP umožňuje centrálnímu skladu dm drogerie v Jihlavě dosahovat větší provozní efektivity. Hlavní výhodou poolingu je eliminace administrativy spojené se správou paletového konta – všechny potřebné úkony zabezpečuje CHEP přímo s dodavateli. Zaměstnanci a spolupracovníci dm se tak nemusejí zabývat například tříděním palet či skladováním právě nevyužitých kusů.

„Ve spolupráci s CHEP vidíme tři zásadní výhody: úsporu nákladů spojených se skladováním prázdných palet, menší administrativní zátěž pro naše spolupracovníky a také servis a špičkovou kvalitu palet, kterou nám je společnost CHEP schopná garantovat. Jako příjemce palet jednoznačně upřednostňujeme poolingové řešení před tradiční paletovou výměnou,“ říká Vojtěch Nepraš, vedoucí příjmu zboží v dm drogerie markt CZ. CHEP a dm drogerie plánují, že míru využívání poolingu v budoucnosti ještě zvýší.

Využívaní logistických řešení společnosti CHEP umožňuje centrálnímu skladu dm drogerie v Jihlavě dosahovat větší provozní efektivity.Spolupráce obou firem má podle jejich zástupců měřitelný pozitivní dopad na životní prostředí. Například k červenci 2020 se díky partnerství CHEP a dm drogerie podařilo eliminovat 6296 kilogramů potenciálně vyprodukovaného odpadu, snížit emise oxidu uhličitého o 77 062 kilogramů a ušetřit až 66 893 decimetrů krychlových dřeva.

Paletový pooling CHEP využívá také například výrobce cukru a lihu Tereos TTD, jak jsme psali ZDE.

O tom, kdy se paletový pooling firmám vyplatí, a kdy spíše ne, psal časopis Logistika rozsáhlý materiál v letošním březnovém čísle.