reklama

Soutěž Impuls Logistika 2017

Jedním ze zásadních celospolečenských témat současnosti je razantní proměna průmyslové výroby, která je známá především jako Průmysl 4.0. Nástup robotizace, automatizace, digitalizace a změny způsobu řízení se ale týkají i logistiky. V Česku je zatím tento proces na začátku. Měsíčník Logistika a vydavatelství Economia proto vyhlašují cenu Impuls Logistika, která mediálně podpoří nástup inovativních projektů a produktů v tomto oboru. Přihlásit do soutěže svou, ale i jakoukoliv jinou firmu, která tlačí logistiku dopředu, můžete na této stránce.

Generální partner soutěže

 

Pravidla soutěže

1. První ročník soutěže bude probíhat ve dvou základních kategoriích: Top logistický projekt a Top logistický produkt.

 

2. Top logistický projekt:

- tato kategorie je určena především výrobním, obchodním a logistickým firmám, které otevřely nový logistický provoz nebo ve svých stávajících logistických provozech zavedly nové technologie, procesy, vybavení apod. či jakýkoliv drobnější zlepšovák;

- přihlášený projekt musí být spuštěn v České republice v roce 2017, případně mohl být zahájen ve formě pilotního testu v roce 2016 v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi, celkové přínosy projektu pro firmu; dále pak doba realizace, ekologický přístup, investice a její návratnost.

 

3. Top logistický produkt:

- tato kategorie je určena především výrobcům a dodavatelům logistického vybavení, jako jsou manipulační technika, regálové systémy, dopravníky, IT a identifikace (software i hardware), automatizační a robotická zařízení apod., kteří začali na trhu nabízet či dodali na trh inovativní logistický produkt;

- přihlášený produkt musí být uveden na českém trhu v roce 2017, případně v tomto roce proběhlo jeho první reálné nasazení v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost produktu, využití nového produktu v praxi, v čem se odlišuje od podobných konkurenčních produktů a celkové přínosy produktu pro firmu; dále pak doba nutná pro nasazení a jednoduchost nasazení, ekologický aspekt, investice a její návratnost.

 

4. Časové dispozice soutěže

Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2018. Následně proběhne předvýběr tří nejlepších logistických projektů a tří nejlepších produktů. Z nich pak porotci sestaví podle kritérií hodnocení konečné pořadí. Vyhlášení výsledků proběhne 5. dubna 2018 na konferenci Zóna Logistika v Praze.

 

5. Bližší informace na e-mailu Logistika@economia.cz. Kompletní pravidla soutěže jsou zde.

 

PŘIHLÁSIT SE DO SOUTĚŽE  >

 

Porota

prof. Václav Cempírek, prezident České logistické asociace a prorektor Vysoké školy logistiky

prof. Radim Lenort, vedoucí katedry logistiky, kvality a automobilové techniky na Škoda Auto Vysoké škole

doc. Radek Novák, vedoucí katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze

Radek Novotný, šéfredaktor časopisu Logistika

Miroslav Kotek, senior konzultant oddělení industriálních nemovitostí, JLL 

Martin Knížek, bývalý šéfredaktor časopisu Logistika a editor speciálních projektů společnosti Economia

Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu a spedice ČR

Roman Šitner, redaktor Hospodářských novin a vedoucí rubriky HN Průmysl 4.0

doc. Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

 

Odborní partneři

 

Mediální partneři

 

 

reklama
Z aktuálního čísla  
reklama
DIGITÁLNÍ PŘEDPLATNÉ
LOGISTIKY
SE SLEVOU 40 %
Logistika přináší ucelený přehled o vývoji logistiky doma a ve světě. Je určen pro management firem a odborníky, kteří rozhodují o systémovém i doplňkovém řešení úkolů souvisejících s pohybem materiálu a zboží, zejména v odvětví dopravy, průmyslu a velkoobchodu.
reklama
reklama
reklama