Společnost Brambles, jež působí v 60 zemích světa včetně České republiky prostřednictvím značky CHEP a poskytuje řešení založené na outsourcingu paletového hospodářství známé jako paletový pooling, dosáhla významného milníku. V září roku 2020 úspěšně splnila svůj pětiletý program pro udržitelnost a zahájila ještě ambicióznější program zaměřený na hledání nových cest k nastavení regenerativních dodavatelských řetězců. Jeho součástí je závazek spojený s udržením úrovně globálního oteplení pod 1,5 °C v souladu s Pařížskou dohodou a cíl snížení emisí uhlíku v dodavatelském řetězci. 

Brambles oznamuje, že se jí v rámci tohoto závazku podařilo dosáhnout uhlíkové neutrality ve všech jejích činnostech. Čisté emise oxidu uhličitého snížila na nulu v rámci sektoru 1 (přímé emise ze spalovacích procesů) i v rámci sektoru 2 (nepřímé emise spojené se spotřebou nakupované energie) podle standardizovaného Protokolu o skleníkových plynech (GHG).

Dosažení uhlíkové neutrality v sektorech 1 a 2 je prvním krokem k ambicióznímu cíli, kterým je dekarbonizace celého dodavatelského řetězce, do něhož patří emise vznikající v důsledků aktivit subdodavatelů. Brambles si za tímto účelem vytyčila vědecky podložený cíl a definovala jak emise, na které má přímý vliv, tak i emise v rámci svého dodavatelského řetězce. „Naše práce ale tímto zdaleka nekončí a opravdovou výzvu máme ještě před sebou. Chceme, aby se i naši zákazníci a dodavatelé vydali cestou uhlíkové neutrality v rámci svých každodenních aktivit a podnikání,“ říká Graham Chipchase, šéf společnosti Brambles.

Také na tuzemském trhu Brambles, respektive CHEP rozšíří stávající partnerství a vytvoří nová. „K tomu, abychom jejich prostřednictvím docílili vzniku dodavatelského řetězce, který bude ještě přátelštější k životnímu prostředí, využijeme náš cirkulární model založený na opětovném využívání palet, naše špičkové nízkouhlíkové a uhlíkově neutrální produkty i celé spektrum našich služeb,“ říká Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP v České republice.

Uhlíková kompenzace a obnovitelné energie

Brambles v tiskové zprávě upozorňuje, že snižuje emise uhlíku již více než 70 let, včetně jejich výrazné eliminace mezi roky 2015 a 2020. Zcela čistých emisí lze ale dosáhnout pouze prostřednictvím iniciativ ke kompenzaci uhlíku. Proto společnost nyní zbylé emise, jež nelze jinak eliminovat, nahrazuje investicemi do projektů opětovného zalesňování, jako je například obnovování zanikajících porostů v Uruguayi vysazováním stromů, jež vytváří kvalitní uhlíkové kredity standardu VCS (Verified Carbon Standard).

Brambles se navíc zapojila do projektu Světového ekonomického fóra 1t.org k zachování, obnově a výsadbě bilionu stromů do roku 2030.

Dalším klíčovým aspektem pro snižování čistých emisí je nákup obnovitelné energie. V posledních letech vynaložila společnost Brambles nemalé prostředky k nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů v řadě regionů, kde působí. V roce 2020 se jí podařilo dosáhnout 70procentního podílu energie z obnovitelných zdrojů. Po celém světě nakupuje také certifikáty EAC (Energy Attribute Certificates), jež potvrzují původ určitého množství využitých megawatthodin z obnovitelných zdrojů.

Související