Před dvěma lety jste začali v Jižní Africe budovat rozsáhlou síť partnerských pointů k doručování balíků s názvem Parcelspot.com. Co se za tu dobu povedlo?

V Jihoafrické republice zatím naše růstové plány nenaplňujeme. Je to náročnější trh, než naše původní analýza odhadovala. V zemi jsme aktivní třináct měsíců, zkušební provoz jsme zahájili na přelomu let 2019 a 2020. Z pohledu kvality stávajících služeb nám to ale bere stále strašně moc času a dosud se nacházíme ve fázi iniciace, kterou jsme už chtěli mít za sebou. Bohužel musíme v Jižní Africe překonávat řadu "dětských nemocí" a ještě nemůžeme naplno spustit marketing. Pracujeme stále s partnery na tom, abychom služby dostali na úroveň, která je pro nás minimální akceptovatelná.

Jihoafrická republika je pro nás zemí geograficky vzdálenou. A z hlediska budování přepravních sítí možná i trochu exotickou… S jakými těžkostmi jste se museli při svém podnikání potýkat?

Problém má několik faktorů. Zaprvé je to slabá procesní informovanost napříč celým logistickým cyklem. Celé to stojí a padá na tom, že celá Jihoafrická republika je hodně rurální. Fakticky se jedná o přepravu mezi velkými městy a téměř všechny balíky tak putují letecky. Do toho už od počátku vstupuje volumetrický výpočet hmotnosti, což je pro stanovení ceny poměrně ošemetné − nicméně i s tím se nám podařilo vypořádat. S geografií země ovšem nic nezmůžeme. Do rurálních oblastí se například doručuje třeba jen dvakrát týdně a nepravidelně. Další problém je návaznost na sociální nerovnosti v této zemi. Ve městě vznikají takzvané townshipy − chudinské čtvrti. Jsou to v podstatě malá města ve městech, kam kurýři buď nejezdí, nebo jen za příplatek, případně doručují jen do místních komunitních center, nikoliv na adresu.

V čem je na jihu Afriky specifická spolupráce s dopravci?

Dopravci nemají jasné databáze, ze kterých by bylo možné vycházet. Z toho plynou problémy, kdy nám nesedí plánované náklady s těmi reálnými. To je pro nás aktuálně kámen úrazu a neumožňuje nám to plně nastartovat marketing. Produkt funguje, ale není zatím plně připraven na další škálování. Objemově jsme pod tím, co jsme plánovali, ale tato čísla uměle udržujeme, je to kritický objem 4500 balíků, který je pro nás aktuálně udržitelný a dává nám možnost dál pracovat na upevnění.

Miroslav Michalko

Pochází ze slovenské Nitry, ale studoval v Česku, nejprve na Univerzitě Karlově v Praze, pak na Vysokém učení technickém v Brně, kde také v současné době vyučuje předmět konkurenční zpravodajství. Hned po ukončení studia společně s Tomášem Volejníčkem otevřeli specializovanou prodejnu a e-shop pro telefony BlackBerry. Postupně se specializovali i na další telekomunikační zboží, dnes sdružené pod značkou Celkom.cz. Před sedmi lety založil se spolužákem z VUT, vývojářem Stanislavem Sumbalem, projekt Zaslat.cz, který od začátku vede, dnes už jako svůj primární projekt.

Na jihoafrickém trhu vnímám velkou poptávku po e-commerce. Jsou v tom nicméně pět až sedm let za námi a teď teprve začíná velký boom, říká Miroslav Michalko, ředitel echnologicko-přepravní společnosti Zaslat.cz.

Na jihoafrickém trhu vnímám velkou poptávku po e-commerce. Jsou v tom nicméně pět až sedm let za námi a teď teprve začíná velký boom. Právě sem chceme směřovat náš marketing a budeme se snažit zapojit menší i větší e-shopová řešení.

Každý region má svá specifika z hlediska složení přepravovaných zásilek. Co v jihoafrické zemi převažuje − jsou to balíky z e-shopů, zásilky B2B, nebo C2C?

Jako platforma jsme vždy byli hodně zaměřeni na C2C segment a do tohoto sektoru zahrnujeme i menší firmy či podnikatele, kteří se tím primárně neživí. Ty všechny napojujeme na naši platformu, snažíme se na zákazníka orientovat z různých pohledů. Dokážeme C2 segment obsloužit nejlépe na trhu, je to opravdu naše nejvyšší přidaná hodnota. Na co se budeme nyní zaměřovat ve větším rozsahu, je skupina, kterou bych nazval C2M, tedy customer to market place či manufacture. Budeme se tedy zaměřovat opět na koncového zákazníka, ale z pohledu výrobce a pro výrobce. Pracujeme na vývoji řešení, která umožní zjednodušit komunikace mezi zákazníkem a firmou či výrobcem, který je naším zákazníkem. Stále tedy budeme komunikovat s koncovým zákazníkem, na opačném konci ale bude náš smluvní zákazník. Ovšem e-commerce tvoří část trhu, která je především hodně vidět, existují ale i jiné segmenty. Tímto přinášíme přidanou hodnotu nikoli hráčům z e-commerce, ale byznys zákazníkům, kterým můžeme poskytovat data a jednodušší, zákaznicky vstřícnější formát komunikace.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 50 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.