Jan Kodada, Gebrüder Weiss

Jan Kodada, Gebrüder Weiss

Jakým způsobem ovlivnila několikadenní uzávěra Suezského průplavu na přelomu března a dubna světové dodavatelské řetězce?

Zablokování Suezského průplavu zapříčinilo mimo jiné zpoždění velkého množství lodí na cestě do Evropy. Po jeho uvolnění došlo k předpokládanému přetížení návazné infrastruktury, především ve smyslu překročení její kapacity. Objem dostupného přepravního prostoru na vlacích nebo přímých silničních spojích nestačí odbavovat nahromaděné zásilky. V Hamburku se například naráží i na kapacitu celních orgánů, nedostává se termínů ke kontrole zboží. To vše ještě více komplikuje situaci s nedostatkem volných kontejnerů. Nejasné jsou i termíny odplutí z Evropy, protože lodě v exportním směru jsou přeplněné. Je možné, že ze strany rejdařů dojde ke snižování volných detenčních dní, a nemůžeme vyloučit ani dočasnou nemožnost deponie prázdných kontejnerů na vnitrozemských depech.

A jak ovlivnila provoz vaší společnosti?

Kromě řešení zásilek dotčených přímo hromadnou havárií na Ever Given jsme samozřejmě museli zareagovat a zajistit minimalizaci dopadů této naprosto unikátní situace na naše zákazníky. Naši disponenti jsou pod extrémní zátěží, na jejich bedrech teď spočívá správná organizace a zároveň minimalizace finančních dopadů za demurrage, detention, skladné, přímé tahače nebo vyzvedávání prázdných kontejnerů v přístavu. Ceny námořní dopravy stoupají, rejdaři v některých případech ruší již potvrzená knihování, protože nákladní kapacita plavidel na exportu je vyčerpána. Především v Číně dochází k již zmiňovanému nedostatku kontejnerů, 40HC je čím dál nedostupnější. Registrujeme také výrazný přesun zájmu zákazníků od FCL směrem k LCL z důvodu větší spolehlivosti odplutí. Usilujeme o přesun našich zásilek v co nejkratším čase na železniční spojení s Čínou, ve hře je v tento moment i využití dopravy letecké.

David Knobloch, prokurista, Geis CZ Air+Sea s.r.o.

David Knobloch, prokurista, Geis CZ Air+Sea s.r.o.
Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.