Nový mezinárodní obchodní koridor mezi pevninou a mořem je součástí komplexní čínské Iniciativy pásu a stezky (známé jako Nová hedvábná stezka) a byl uveden do provozu v roce 2017 ve spolupráci s členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Tato obchodní a logistická stezka je soustředěna kolem železničního dopravního uzlu Čchung-čching v jihozápadní Číně a nabízí efektivní způsob dopravování zboží mezi západními provinciemi země a mnoha destinacemi v Asii a Evropě. Od roku 2019 byl tento koridor země-moře napojen na přibližně 190 přístavů v 90 zemích světa.

Služby železniční přepravy do jižních přístavů

Společnost cargo-partner využívá koridor země-moře a nabízí řešení kombinované železniční a námořní přepravy pokrývající dopravu do a z celé západní Číny. Pro vývoz z regionu lze náklad vyzvednout ve 13 vnitrozemských provinciích a přepravit jej po železnici přes Čchung-čching do přístavů na jihu Číny, jako je Čchin-čou. Každodenní služby železniční přepravy spojují Čchung-čching s Čchin-čou s tranzitními časy kolem 36 hodin. Odtud jsou zásilky převáženy po moři do mnoha dalších přístavů po celém světě.

„Čína se svými ambiciózními plány na rozvoj svých západních provincií významně investovala do infrastruktury tohoto slibného regionu. Iniciativy, jako je Nový mezinárodní obchodní koridor mezi pevninou a mořem, nejenže podporují obchodní vztahy mezi Čínou a jejími sousedními zeměmi, ale nabízejí také příznivá logistická řešení pro vývoz do Evropy,“ řekl Stefan Krauter, CEO společnosti cargo-partner.

Časové a nákladové úspory

Společnost cargo-partner může díky využívání železničního spojení přes Čchung-čching nabídnout významné časové a nákladové úspory ze západní Číny ve srovnání s variantou kamionové a říční přepravy. V závislosti na trase jsou tranzitní časy door-to-port po železnici nejméně o 7 až 10 dní kratší než u říční přepravy a dosahují pouhých 30 až 50 procent nákladů silniční přepravy. Díky rozsáhlé síti vlastních kanceláří společnosti cargo-partner po celé Asii a Evropě může poskytovatel logistiky nabízet řešení typu door to-door.

Související