Logistická skupina Deutsche Post DHL Group oznámila, že urychlí již dříve naplánovanou úplnou dekarbonizaci společnosti. Koncern v příštích deseti letech investuje celkem sedm miliard eur (v přepočtu zhruba 182 miliard korun) do opatření zaměřených na snižování emisí oxisu uhličitého. Prostředky budou vynaloženy především na alternativní letecká paliva, rozšiřování flotily elektromobilů s nulovými emisemi a budovy s neutrálním vlivem na klima.

Na cestě k cíli nulových emisí do roku 2050, který platí již čtyři roky, si společnost vytyčila nové dílčí cíle. V rámci vlastní iniciativy Science Based Target se zavázala snížit své emise skleníkových plynů do roku 2030 v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu. Klimatické cíle jsou součástí nového plánu pro trvalou udržitelnost, v němž si Deutsche Post DHL Group stanovuje své ekologické, sociální a korporátní cíle pro nadcházející roky. Koncern kromě svého úsilí o ochranu životního prostředí definuje také jasné cíle a opatření v oblastech společenské odpovědnosti a řízení firmy.

Představenstvo a dozorčí rada společnosti Deutsche Post DHL Group navrhnou na příští výroční valné hromadě akcionářům, aby byl systém odměňování členů představenstva ještě více provázán s trvalou udržitelností podnikového rozvoje. V budoucnosti bude dosažení ekologických, sociálních a korporátních cílů zohledňováno při výpočtu odměn pro členy představenstva.

„Jsme největší logistická společnost na světě a tím pádem je naší odpovědností ukazovat cestu a vést logistický průmysl do trvale udržitelné budoucnosti. Náš žlutý koncern přeměníme v zelenou firmu a významně tím prospějeme naší planetě i společnosti,“ říká Frank Appel, předseda představenstva. Podle něj tak bude zároveň položen základ pro dlouhodobý ekonomický úspěch společnosti Deutsche Post DHL Group.

Pro snižování emisí si Deutsche Post DHL Group začal stanovovat vlastní cíle, které průběžně plní, již v roce 2008. O devět let později se společnost Deutsche Post DHL Group stala první logistickou firmou na světě, která si vytyčila cíl snížit emise skleníkových plynů na čistou nulu do roku 2050. Vývoj však bude pokračovat rychlejším tempem, než se dosud předpokládalo.

„Pandemie onemocnění covid-19 posílila hlavní megatrendy současnosti: globalizaci, digitalizaci, internetový obchod a trvalou udržitelnost – čtyři pilíře naší Strategie 2025,“ upozorňuje Frank Appel.

Alternativní paliva, elektromobilita a zelené budovy

Koncern Deutsche Post DHL Group předpokládá, že pokud by nepřijal opatření zahrnutá do nového plánu pro trvalou udržitelnost, vyprodukoval by v roce 2030 emise pxidu uhličioté v objemu zhruba 46 milionů tun (v roce 2020 reálně vcyprodukoval 33 milionů tun). Nyní se společnost zavázala snížit emise oxidu uhličitého celého koncernu pod hranicio 29 milionů tun do roku 2030.

Plánované výdaje do klimaticky neutrálních logistických řešení do roku 2023 již byly zohledněny v aktuálním investičním plánu. Koncern pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku pro dopravu na krátké vzdálenosti a doručování zásilek. Do roku 2030 bude mít 60 procent doručovacích vozidel na celém světě elektrický pohon. To znamená, že v provozu bude 80 tisíc elektromobilů. V roce 2020 byl podíl elektromobilů na úrovni 18 procent.

Na delších trasách, především v letecké dopravě, nebudou elektrické pohony v dohledné budoucnosti využitelnou alternativou. Deutsche Post DHL Group proto urychluje vývoj paliv, vyráběných z obnovitelných zdrojů, pro jejich praktické využití. Do roku 2030 budou mít trvale udržitelná paliva v letectví a dálkové dopravě minimálně 30procentní podíl. Koncern navíc bude investovat do ekologických nemovitostí (kancelářské prostory, poštovní a balíková centra a logistické sklady). Všechny nové budovy budou mít neutrální vliv na klima.

Sociální odpovědnost

Deutsche Post DHL Group bude na základě svých korporátních hodnot Respekt a výsledky i nadále podporovat inkluzi a rovné příležitosti v rámci své organizace. Podíl žen ve vedoucích funkcích se podle prognóz zvýší ze současných 23,2 procenta na minimálně 30 procent do roku 2025. „Naši motivovaní, různorodí zaměstnanci jsou klíčem k vynikající kvalitě služeb a vysoké spokojenosti zákazníků. Spokojení zákazníci jsou základem ekonomického úspěchu. To je dalším důvodem, proč jsme přesvědčeni o tom, že se aktivní podpora rovných příležitostí vyplatí,“ říká Thomas Ogilvie, ředitel oddělení lidských zdrojů a personalistiky v koncernu Deutsche Post DHL Group.

Deutsche Post DHL Group hodlá v nadcházejících letech také dále rozšiřovat své projekty zaměřené na sociální podporu. Koncern se zavázal, že bude každý rok investovat jedno procento čistého zisku do svých sociálních podpůrných programů a iniciativ. Program GoTrade, spuštěný na podzim 2020, se zaměřuje na poskytování přístupu ke globálním trhům pro malé a středně velké podniky z rozvíjejících se zemí a tím podporuje zahraniční obchod. GoHelp, program pro podporu oblastí zasažených katastrofami, poskytuje rychlou a bezplatnou logistickou pomoc ve stavu nouze, způsobeném katastrofou. Koncern také pokračuje v rozšiřování svého programu GoTeach, který zvyšuje mladým lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek (chudoba, ztráta bližních nebo útěk z oblastí zasažených katastrofou) šance na získání zaměstnání a vybavuje je nezbytnými dovednostmi pro úspěšný vstup do pracovního světa.

Správa a řízení společnosti

Deutsche Post DHL Group si stanovuje také ještě přísnější pravidla pro dobrou správu a řízení společnosti. Aktualizována byla například obchodní pravidla pro dodavatele. V nich uvedená pravidla a standardy byly ještě lépe přizpůsobeny požadavkům na trvalou udržitelnost. Navíc byla nově stanovena pravidla pro ochranu lidských práv. „Jako lídr na trhu jsme vzorem pro odpovědné a etické metody podnikání a férové jednání,“ říká Melanie Kreisová, finanční ředitelka společnosti Deutsche Post DHL Group.

V polovině března jsme psali o tom, že Jungheinrich v Německu zcela „zařízl“ elektřinu z fosilních paliv. S přechodem na zelenou energii začíná i jinde, v Česku také. 

Související