Jen k 22. březnu zemřelo v důsledku nedostatku pitné vody od počátku letošního roku na světě 396 634 lidí a spotřebováno bylo na 1 091 962 bilionů litrů vody, upozorňuje s odkazem na světové statistiky na webu statistiky.wz.cz developerská společnost Demaco. V důsledku nárůstu lidské populace, globálního oteplování a nevratného znečištění, se zásoby pitné vody každoročně ztenčují. Pokud se rychle něco nezmění, podle odhadů odborníků nebude mít, v blízké budoucnosti, až 25 procent populace dostatek vody pro běžnou spotřebu. Udržitelné vodohospodářství, zavádění technologií na úsporu vody a pro zadržení vody v přírodě, si ve svých projektech klade za cíl i český developer a generální dodavatel Demaco.

Mottem letošního Světového dne vody je „valuing water“, tedy v překladu „význam vody“. Cílem je obsáhnout environmentální, sociální i kulturní aspekty tohoto cenného zdroje. Světový den vody zavedla v roce 1993 OSN, důvodem byla alarmující skutečnost, že více jak jedna miliarda lidí trpěla nedostatkem pitné vody. To si uvědomují i mnohé společnosti, které při svém podnikání stále více dbají na udržitelnost a obnovitelnost zdrojů. Jednou z nich je česká developer Demaco, který patří ke špičce v inovacích při revitalizaci brownfieldů.

Při výstavbě vždy klademe důraz na hospodárné využívání vody. Maximální zasakování a retence dešťové vody v území, stejně jako úspora spotřeby pitné vody, patří mezi naše hlavní priority. V rámci našich projektů se snažíme držet zásad tak zvané eko-efektivity, tedy zvyšování komfortu a kvality prostředí pro uživatele prostoru, ale zároveň menší zátěže pro životní prostředí,“ říká Jaroslav Kaizr, partner Demaco, investor a jeden z předních odborníků v oblasti komerčních nemovitostí.

Bodují projekty na úsporu vody

Společnost Demaco si zakládá na kvalitě a udržitelnosti svých projektů. Za svůj přístup si vysloužila ocenění Best of Reality 2020. Stříbrnou příčku soutěže obsadila s projektem DMC Pardubice I. zaměřeným na úsporu vody díky systému tzv. obrácených studní. Ty napomáhají ke vsakování vody do půdy a tím i k doplňování rezervoáru spodní vody v dané lokalitě. Namísto odčerpávání podzemních zásob vody přispívá firma touto technologií k jejich doplňování.

O principech hospodaření s vodou hovořil Jaroslav Kaizr a odborníci dalších společností například v článku Když déšť plní retenční nádrže i vize udržitelnosti, který vyšel ve společné příloze měsíčníku Logistika a Hospodářských novin.

Související