Vytěžování nákladních vozidel ovlivňuje řada faktorů. Klíčové jsou zejména dovednosti dispečera a nástroje, které využívá k vedení celé flotily napříč nasmlouvanými zakázkami. Vyhodnocování práce řidiče podle záznamů tachografu a jeho celkový výkon, efektivita jízdy, tankování, aktuální situace v nákladní dopravě − to vše představuje množství dat, která je třeba propojit a vyhodnotit. Dříve zde záleželo pouze na zkušenostech a flexibilitě dispečera, dnes k tomu přistupují nástroje, které má k dispozici − a jak s nimi umí pracovat.

Maximálně vytížená vozidla mohou razantně snížit náklady jak pro dopravce, tak pro odesílatele, a to díky snížení operativních nákladů a zvýšení míry předvídatelnosti. A pokud dispečer nemusí každý druhý den hledat nové možnosti k vytížení, uvolní se mu ruce a může se věnovat třeba rozvíjení vztahu se zákazníky.

Flexibilní patro umožňuje skládat zboží jako puzzle

"Optimální vytěžování nákladních vozidel by měla být cílená a systémová práce," vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic. "U nás v Dachseru je jednou z priorit udržitelný rozvoj a celý náš systém sběrné služby je založen na neustálé optimalizaci zdrojů a kapacit. Většinu linkových přeprav navíc realizujeme soupravami se dvěma výměnnými nástavbami, které mají flexibilně nastavitelné patro, a to po každém jednom ložném metru, takže zboží lze naložit a poskládat doslova jako puzzle."

Při vytěžování pomáhá úzká spolupráce se zákazníky

Efektivní vytěžování ložného prostoru se ale podle Jana Poltera neobejde také bez úzké spolupráce se zákazníky a správně nastavených datových toků zboží. Samozřejmostí jsou sofistikované informační technologie. Nejen u sběrné služby, ale i u charterových pozemních přeprav jsou zásadní především avíza objednávek. Pokud zákazník pošle avízo objednávky, jakmile ví, že se bude expedovat, a následně upřesní informace o odesílaném zboží, dává tím logistické firmě možnost lépe plánovat a disponovat svými kapacitami.

Důležité je maximální využití výšky na paletách

"Podle našich zkušeností je pro efektivitu vytížení nákladních vozidel klíčové fungování v multiklientském režimu, kdy jsou vozidla dotěžována zbožím distribuovaným z jednoho skladu pro více klientů," zdůrazňuje Štěpán Dlouhý, provozní ředitel ESA logistika. Nutné je rovněž důsledně aplikovat správnou skladbu pickovaných palet, ve vrstvách umožňujících jejich efektivní zaplnění.

Současně je třeba využívat maximální výšku nákladu na paletách a jejich důsledné stohování. "Zajímavou možností je využití patrových návěsů," upozorňuje Štěpán Dlouhý. Velmi důležité z pohledu celkového vytížení vozidel je také plánování jejich vytížení na zpětných trasách, a to buď jiným zbožím, nebo reverzní logistikou obalů.

Kombinace nakládek vede k efektivnímu vytížení

Pro optimální vytížení kapacity nákladních vozidel je potřeba mít k dispozici nejen dostatečně široké portfolio zásilek, ale i zákazníků. Ideální kombinací jednotlivých nakládek je možné dosahovat efektivního vytížení. "V Gebrüder Weiss v tomto ohledu těžíme z naší rozsáhlé pobočkové sítě a masivního portfolia našich klientů," říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR. "Dbáme na to, abychom nezatěžovali nadbytečně silniční síť, tedy aby auta neodjížděla nevytížená, a zároveň abychom vozy nepřetěžovali."

Práci disponentů v této firmě usnadňuje také využívání moderních informačních technologií sdružených do tzv. "kokpitu disponenta". Ten v kombinaci s vhodným transport management systémem napomáhá disponentovi při výběru správné varianty. "Samostatný úsudek a profesionální přístup těchto pracovníků však zůstává nadále nezastupitelný," zdůrazňuje Jan Kodada.

Zkušený dispečer s informacemi zajistí ziskovost vozidel

Pomoc pro logistické firmy nejen při vytěžování kamionů představují také evropské spediční databanky. Již řadu let umožňují vyhledávat náklady i volné vozy a díky nim mají zejména menší a střední dopravci možnost sehnat náklad pro zpáteční cestu a zlepšit tak vytížení svých vozidel.

"Základní úsporou je minimalizace přejezdů naprázdno," vysvětluje ředitel české pobočky evropské burzy nákladů Timocom Daniel Priban. "V době, kdy je obecně obrovský tlak na cenu přepravy, jsou přejezdy tzv. poprázdnu více než nežádoucí."

Také Daniel Priban zdůrazňuje roli kvalitních a zkušených disponentů či dispečerů, kteří dokážou vyhodnotit celkovou rentabilitu svých přepravních tras. Zkušený a jazykově vybavený disponent umí zajistit maximální ziskovost vozu po celou dobu jeho výkonu kdekoliv v Evropě. Potřebuje k tomu však mít vždy dostatek aktuálních informací a přehled o globální poptávce.

Databanky spojují dopravní firmy s přepravci

K tomu, aby se "kola mohla točit", je v prvé řadě třeba stabilní, smluvně upravená středně- až dlouhodobá spolupráce v dobře vybraných relacích se spolehlivými partnery. Jako doplněk by následně mělo fungovat vytěžování volných dnů a zpátečních jízd pomocí jednorázových smluvních přeprav. "K jejich vyhledání je vhodným místem přepravní databanka Raaltrans," upozorňuje Martin Staněk z obchodu a marketingu Raaltransu.

Databanky z podstaty svého podnikání vytváří neutralitu. Spojují dopravce a přepravce, ale nezasahují do jejich smluvních ujednání, neřídí podmínky jejich obchodu. "Snažíme se maximalizovat úsporu času při vyhledání vhodných nabídek a kontaktu mezi našimi uživateli vedoucího k uzavření obchodu," dodává Martin Staněk.

Propojenost systémů zvyšuje efektivitu

Základem efektivního vytěžování vozidel na silnici je sofistikovaný software a dostatek aktuálních dat o nabídce a poptávce. "Tento měsíc jsme představili první EW integrovaný produkt Eva, který sdružuje všechny stávající služby do jedné," říká Petr Pulkrábek, country manager společnosti Eurowag, která poskytuje služby pro silniční nákladní dopravu. "Klademe si za cíl poskytnout klientům ucelený nástroj na vedení dopravy, který vychází z relevantních dat vozových jednotek."

Jednoduchý systém tyto informace překládá dispečerům, účetním a majitelům dopravních firem. Základem platformy je telematika, celý systém je připraven na jakoukoliv integraci a propojení se systémem klienta i dalších služeb, které tvoří přímé či nepřímé náklady dopravní společnosti. "Osobně by se mi líbila integrace s burzou přeprav − to by přineslo ještě větší užitnou hodnotu pro co nejefektivnější vytěžení přepravy klienta," dodává Petr Pulkrábek.

Nezatloukat hřebíky šroubovákem

Do hry dnes vstupují i nové technologické firmy, které kladou důraz na správné a efektivní využívání všech informací. "Informace jsou klíčové, protože pokud dopravce neví, kde příležitosti na vytížení najít, těžko vozidlo vytíží," vysvětluje Jakub Eliáš, CPO firmy Logsteo. "Stejné platí i u odesílatele. Načasování je neméně důležité. Pokud nejsou informace dostupné a v pochopitelné formě, je to stejné, jako by žádné neexistovaly."

Jakub Eliáš zdůrazňuje, že odpovědí na to, jak nejlépe vytěžovat nákladní vozidla, jsou softwarové nástroje. Ty pomáhají dělat rychlejší a zároveň i lepší rozhodnutí. "Bez správných nástrojů je to jako zatloukat hřebíky šroubovákem," podotýká Jakub Eliáš. "Jde to, ale tušíme, že to není ono."

Logsteo vytváří operační systém pro celou nákladní dopravu zákazníků a jejich dopravců. Automatizací a zjednodušením procesů chce zefektivnit komunikaci a operativu. Odesílatel i dopravce také mají informace po ruce, a to i v kritických situacích. Logsteo dále umožňuje sdílení konkrétních informací − například automatické notifikace o příjezdu, možném zpoždění nebo změnách.

"Kamionová doprava je celoevropská síť. Nicméně dnes připomíná spíš mnoho uzavřených systémů, které spolu nárazově prohodí pár slov. To vidíme jako obrovský problém, ze kterého tratí celý trh. Naší vizí je propojit všechny články v síti," dodává Jakub Eliáš.

Software je základ

Velké logistické firmy mají svůj vlastní software a informační technologie pro řízení přeprav sběrné služby. Dachser používá systém Domino. "Pro vytěžování kamionů v charterových přepravách využíváme v Dachser Czech Republic vlastní platformu pro sdílení objednávek na přepravy mezi našimi pobočkami," vysvětluje Jan Polter. "Používáme také databanku nákladů a volných vozů od společností Raaltrans a Timocom."

ESA logistika pro přepravy v režimu celých vozidel FTL využívá Transport Management System, který sumuje počty paletových míst na jednotlivé destinace. Ale rozhodnutí, zda je dané rozložení optimální, je v kompetenci dispečera dopravy, který tak má možnost zvážit indikace od systému a posoudit další vlivy. "V režimu dokládkové přepravy LTL a kartonové distribuci standardně využíváme software Plantour, který umožňuje optimalizaci ve smyslu plánování a vytížení vozidel při rozvozech zboží z jednotlivých regionálních dep," říká Štěpán Dlouhý. "Plantour umožňuje nastavení parametrů, jako jsou užitná plocha vozidla, hmotnostní a objemové vytížení."

Gebrüder Weiss využívá kombinaci několika navzájem propojených systémů Cargometer ve skladech a vlastního TMS v rámci své pobočkové sítě či kokpitů disponenta. Technologie Cargometr spolu s TMS umožňuje přesně a správně využívat objemovou i hmotnostní kapacitu nákladních aut.

Vytěžování v časech koronavirových

Databanky také mají ze svých dat dobrý přehled o tom, jak se mění dopravní toky v silniční nákladní dopravě. V letošním roce pohyb nákladu po silnici ovlivnila především koronavirová pandemie.

"V současné pandemické situaci se dopravní toky od poloviny března významně změnily," upozorňuje Daniel Priban. "Aktuálně to můžeme ukázat například na relaci export−import z Německa a do něj. Tato obvykle nejdostupnější relace je v dnešní době výzvou pro nejednoho dispečera. Zatímco export do Německa se dostal v průběhu září téměř na obdobné objemy jako před pandemií, importních přeprav je oproti tomu podstatně méně."

Pokud tedy dopravce obdrží zakázku do Německa, stojí před ním výzva, jak se dostat zpět s minimálními přejezdy naprázdno tak, aby celá cesta byla nakonec rentabilní. Na vzdálenějších relacích, kde se dopravci potýkají s nedostatkem přímého vytížení, se využívá přibližování pomocí třetizemních přeprav, které dopravce přiblíží k cíli přes jiné regiony s vyšší přepravní poptávkou. Proto dnes hrají více než kdy předtím svoji roli přepravní burzy, kde se na jednom místě centralizují veškeré přepravní zakázky, které lze různými způsoby kombinovat.

Silniční doprava zažívala rekordní hodnoty

"Z našeho pohledu jaro letošního roku přineslo razantní snížení počtu nabídek přeprav, k rozvolnění a zvyšování počtu nabídek došlo ve druhé polovině letních prázdnin," říká Martin Staněk. "S koncem září se dostal počet nabídek v databance na rekordní hodnoty, tento stav přetrvává i v říjnu."

"Pozorujeme tři trendy, které jsou díky pandemii aktuální," uvádí Jakub Eliáš. "Firmy jsou otevřenější digitalizaci, odesílatelé preferují vyšší flexibilitu služeb a veřejnost si uvědomila důležitost nákladní dopravy. Především na straně odesílatelů má pandemie efekt akcelerátoru. Dlouho probírané a nejisté projekty digitalizace jsou najednou prioritou."

Nedostatek volných vozidel zvýšil tlak na vytěžování

"Koronavirová pandemie měla a má přímý vliv na dopravu v mnoha směrech," říká Jan Polter. "Co se vytěžování vozidel týče, dále se snížil počet volných kamionů na trhu, takže tlak na vytěžování vozidel je ještě vyšší než před koronakrizí."

Dopravní a spediční firmy postavené před realitu současné doby upravují způsoby práce svých dispečerů. Rozšiřuje se využívání mobilních aplikací, aby pracovníci mohli i za složitých podmínek home officu nebo karantény dále pracovat a měli k dispozici odpovídající vybavení bez nutnosti vzdáleného přístupu do firemní sítě.

Související