Skupina DHL Deutsche Post, jejíž divize Express doručila do uzávěrky tohoto vydání Logistiky vakcíny do 10 evropských zemí, odhaduje, že v příštích dvou letech budou muset dopravci zajistit mezinárodní přepravu až 200 tisíc palet a 15 milionů chladicích boxů, což bude znamenat uskutečnění 15 tisíc letů.

Společenský i ekonomický život většiny státních celků i jednotlivců na celém světě zasáhla pandemie koronaviru do tak nebývalé míry, že není divu, že do očkování mnozí vkládají velká očekávání. Odpovědnost za správné skladování a rychlou distribuci vakcíny dopadá na zúčastněné články dodavatelských řetězců s nebývalou intenzitou.

Kdo se v neděli 10. ledna díval na krátkou reportáž České televize z Izraele, dozvěděl se, že v devítimilionové zemi bylo tou dobou očkováno první dávkou vakcíny Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech 1,8 milionu obyvatel (nutné jsou dávky dvě). Reportér tato data sděloval přímo z centrálního skladu mezi Jeruzalémem a Tel Avivem, kam jsou vakcíny přiváženy z letišť, skladovány a rozváženy na očkovací místa.

Přepravní termoboxy

Osm speciálních přepravních termoboxů s vakcínou Comirnaty od Pfizeru se vejde na jednu paletu. Jeden termobox obsahuje až pět zásobníků připomínajících krabičku na pizzu. V každém zásobníku je až 195 vícedávkových injekčních lahviček se zmraženým koncentrátem vakcíny. Z každé injekční lahvičky lze připravit šest dávek vakcíny. Na jednu paletu se tedy vejde 46 800 dávek vakcíny Comirnaty. Přepravní termobox má vnitřní rozměry 245 mm x 245 mm x 241 mm, vnější pak 400 mm x 400 mm x 560 mm. Celková váha termoboxu je 32,53 kilogramu (s jedním zásobníkem) až 36,60 kilogramu (s pěti zásobníky). Z toho ovšem celkem 23 kilogramů váží pelety suchého ledu uvnitř boxu (rozměr jedné pelety se pohybuje mezi 9 a 16 milimetry).

Očkování v Izraeli bylo tedy v plném proudu, když většina evropských zemí včetně České republiky byla teprve na začátku celého procesu. Na začátku února má Evropská unie smlouvy s několika výrobci, podle nichž může nakoupit pro 450 milionů svých obyvatel až 2,3 miliardy dávek.

Vše probíhá tak, že s jednotlivými výrobci vyjednává jménem členských států Evropská komise. Poté je uzavřena rámcová smlouva, na základě které mohou členské státy přistoupit ke smlouvě o plnění nákupu a dodávek. Následně si každý stát určí požadované množství dané očkovací látky, podle velikosti populace je však stanoveno maximální množství každé očkovací látky pro danou zemi. Rozhodnutí o jejich registraci vydává Evropská komise na základě stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a je platné pro všechny členské státy EU.

Z veřejně dostupných dokumentů ministerstva zdravotnictví vyplývá, že Česká republika měla k 13. lednu zajištěno 15 700 000 dávek a rezervaci na čtyři miliony dalších. Může tak nechat očkovat 8,7 milionu lidí, jedině vakcína od AstryZenecy (do konce srpna jí má být dodáno 3 200 000 dávek) je totiž jednorázová. Ve stejném období bude dovezeno 5 238 850 dávek od Pfizeru, 1 620 000 dávek od Moderny, 182 000 dávek od CureVacu a 1 355 000 dávek od Johnson & Johnson (harmonogram ministerstvo aktualizuje).

Pfizer si transport zajišťuje sám

Na dodržování teplotních podmínek během skladování a transportu je nejnáročnější vakcína Comirnaty. Rozvoz na 31 distribučních očkovacích míst (nemocnic) v České republice zajišťuje z výrobního závodu v belgickém Puursu sám výrobce − podle informací Logistiky pověřil Pfizer přepravou americkou UPS.

Další redistribuce je již v kompetenci jednotlivých krajských koordinátorů očkování. "Poté, kdy společnost doručí objednanou zásilku na místa určení, kterými jsou pouze distribuční očkovací místa, nemá již žádnou kontrolu nad dalším zacházením s vakcínou. Odpovědnost za jakoukoliv další redistribuci má subjekt, který ji provádí," řekl tiskový mluvčí společnosti Pfizer v Česku Tomáš Sazima.

Pfizer vyvinul pro přepravu speciální přepravní termoboxy se suchým ledem, které zajišťují zachování doporučené skladovací teploty v rozmezí -90 °C až -60 °C po delší dobu. Termobox udrží konstantně nízkou teplotu bez doplňování suchého ledu až po dobu 10 dnů.

Každý termobox je vybavený teplotním senzorem a GPS, takže jsou teplotní podmínky a aktuální poloha stále sledovány. "Cílem všech těchto opatření je zajištění správného skladování vakcíny po dobu přepravy tak, abychom do místa určení dodali vždy pouze bezpečnou a účinnou vakcínu. Protože v každé fázi přímé distribuce zajišťované společností Pfizer přesně víme, že byla zachována požadovaná teplota skladování, chráníme a zajišťujeme tak její bezpečnost a účinnost pro očkované osoby," dodává Tomáš Sazima.

Avenier distribuuje vakcínu od Moderny

Jednací řízení bez uveřejnění vypsané zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví na skladování a distribuci vakcíny od Moderny vyhrála v době uzávěrky Logistiky společnost Avenier patřící do skupiny Agel. Výrobce má zajistit dodávku vakcíny do jejího centrálního skladu v Praze, odkud ji Avenier bude distribuovat podle pokynů krajských koordinátorů očkování na jednotlivá místa v zemi.

"Základem logistického řešení přímé distribuce vakcín je síť distribučních center, která jsou patřičně vybavena z pohledu technologického a kvalitativního, včetně certifikace jednotlivých skladů a distribučního procesu.

Naše společnost je držitelem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2016. Toto platí i pro vakcínu od Moderny, u které budeme po celou dobu skladování a přepravy, až po fyzické předání v určeném očkovacím místě, garantovat dodržení stanoveného chladového řetězce. V rámci distribuce vakcín zajišťujeme kromě logistických procesů také plnou zákaznickou podporu, která spočívá v managementu objednávek, provozu call centra, reportingu a dalších činnostech. Samozřejmostí je i dodržování všech ostatních pravidel správné distribuční praxe," řekl mediální zástupce Avenieru Martin Nesrsta.

Vybavení je nutné

O Martinem Nesrstou zmiňovaném dodržování pravidel správné distribuční praxe vydává certifikát Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL.

Každý distributor vakcíny proti covidu-19 musí mít také odpovídající vybavení skladových prostor pro skladování termolabilních léčivých přípravků a jejich přepravu.

Jak potvrdila tisková mluvčí SÚKL Klára Brunclíková, přepravu jako takovou je možno si smluvně zajistit s jinou společností, jež disponuje vyhovujícími transportními prostředky.

"Nepotřebuje žádné speciální povolení ani evidenci ze strany SÚKL, pokud sám nevykonává distribuční činnost, tedy pokud nenakupuje a neprodává léčivé přípravky," říká Klára Brunclíková. Takto si zajišťuje logistiku svých vakcín do jednotlivých zemí například společnost Pfizer, s nastavením vlastního vzdáleného monitoringu přepravních podmínek.

Co nabízí DHL a jiní

V pondělí 11. ledna rozváželi vakcíny v Moravskoslezském kraji také hasiči s miniledničkami. Zda se do transportu či redistribuce očkovacích látek zapojují další přepravní společnosti či zda byly osloveny, se Logistice nepodařilo zjistit. "Naše služby pro distribuci jsme nabídli i do Česka, odpovídá to jednomu z poslání naší strategie connecting people and improving lives," říká obchodní ředitel DHL Express (Czech Republic) Jakub Tomšovský. DHL je schopna přepravovat všechny druhy vakcín.

O svých kapacitách a schopnostech vakcínu převážet informovala příslušné instituce také společnost GO! Express & Logistics. "Poskytujeme přepravy zásilek v teplotních režimech od kryotransportu (při -196 °C) po ambientní režim. Naší doménou jsou zásilky na suchém ledu při kontrolované teplotě -78 až -4 °C. Disponujeme odpovídajícím obalovým materiálem a vyškoleným personálem pro manipulaci s tímto druhem zásilek. Pokrýváme vlastní sítí všechna krajská města s doručením v den vyzvednutí zásilky. Největší přidanou hodnotu GO! pro přepravu takto citlivých zásilek je jejich průběžné sledování a náš nepřetržitý provoz," sdělila Kristýna Cyprisová.

Související