Evropský developer CTP má potvrzeno, že celé jeho portfolio průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě splňuje nejpřísnější ekologická měřítka o udržitelném rozvoji. Celkem 292 budov společnosti CTP na stovce různých lokalit v šesti zemích má potvrzenou certifikaci BREEAM In-Use minimálně na úrovni Very Good a řada nemovitostí až na úrovni Excellent. Jiný průmyslový developer na středoevropském trhu se takovou bilancí pochlubit němůže, uvádí aktuální tisková zpráva společnostii.

Všechny budovy, které svojí funkcí umožňují certifikace a zároveň byly dokončeny k 1. lednu 2020 v CTParcích, jsou nyní certifikovány BREEAM Very Good nebo vyšší. „Certifikace celého portfolia byla obrovská výzva, kterou nikdo z našich konkurentů v regionu neprošel. Jsme rádi, že se povedla a ukázala, že naše nemovitosti jsou skutečně energeticky efektivní a splňují množství kritérií souvisejících s dopadem na životní prostředí. V Česku ani střední a východní Evropě není jiný developer, který by nechal prověřit kvalitu tak obrovského množství budov předně z hlediska postupů v oblasti navrhování budov, jejich konstrukce, užívání a trvalé udržitelnosti. Nezaměřujeme se jen na to, aby naše nové objekty měly vysoké ekologické standardy, ale naším cílem bylo mít celé portfolio s vysokou mírou šetrnosti k životnímu prostředí,“ dodal k projektu Martin Vaidiš, který v CTP odpovídá za udržitelný design výstavby.

Navíc certifikaci budov v rámci BREEAM In-Use je nutné každé tři roky obnovovat a každoročně kontrolovat, což představuje v objemu nemovitostí CTP značné úsilí a investice. Celkem společnost investovala do certifikace budov částku přesahující 1,75 milionu eur (45,6 milionu korun). Narozdíl od velké části konkurence, která certifikuje budovy jen při výstavbě, chce ale CTP jako developer, který průmyslové nemovitosti nejen staví, ale i dlouhodobě provozuje, zajistit jejich udržitelnost po celou dobu životního cyklu. Právě proto firma zvolila nákladnější certifikaci In-Use, kdy do hodnocení vstupuje i samotný provoz a nájemce, bez jehož součinnosti by nebylo možné certifikát získat.

Konkurenti budou trend následovat

„Certifikace všech nemovitostí u hráče s tak rozsáhlým portfoliem, jaké vlastní a provozuje CTP, je i v evropském měřítku ojedinělá,” potvrdila Lenka Matějíčková, vedoucí Zeleného týmu společnosti Arcadis, který certifikoval většinu CTP portfolia. Podle ní jde nicméně o trend, který budou další společnosti následovat.

„Bylo nám potěšením spolupracovat s CTP na certifikaci celého portfolia společnosti dle BREEAM In-USE. To, že CTP dosáhlo hodnocení Very Good nebo Excellent u takového množství budov, jen dokazuje skutečný závazek vedení společnosti, že bude minimalizovat dopad svého podnikání na životní prostředí,“ řekl Shamir Ghumra za britské centrum BRE Group, které standardy hodnocení vyvinulo.

„Šetrný přístup k výstavbě má naše společnost v genech již od svého vzniku. Zelení jsme byli už v době, kdy to nebylo moderní, a to nám dává obrovský náskok proti konkurenci,” poznamenal Martin Vaidiš. Nyní se podle něho vložené prostředky do ekologičtější, nicméně právě proto i nákladnější výstavby, společnosti vracejí. Provozně jsou šetrné budovy v dlouhodobém měřítku pro majitele efektivnější. Mají nižší spotřebu zdrojů – energie a vody. Navíc dnes velká většina nadnárodních nájemců kvalitní budovy vyžaduje.

Většina průmyslových budov z portfolia CTP dosáhla hodnocení BREEAM In-Use v úrovni Velmi dobré a několik nemovitostí dokonce v úrovni Excellent. To znamená, že CTP v průměru disponuje portfoliem na úrovni 60,13 procenta, což je výrazně nad hranicí BREEAM Very Good, a tedy i výjimečné v celoevropském kontextu. „V České republice CTP dosáhlo nejvyššího počtu certifikací na trhu a celosvětově se firma dostala na špičku v počtu certifikovaných průmyslových budov dle BREEAM In-Use,” dodala Lenka Matějíčková.

Jak vypadá šetrná budova?

Někteří laici si dnes udržitelnou budovu mohou představovat jako budovu obalenou zelení, což ale není správné vodítko. I zelení pokrytá stavba z neekologických materiálů tím nejlepším řešením určitě není. Pro skutečné posouzení enviromentální kvality musíme jít hlouběji do hodnocení použitých technologií, certifikátů materiálů o enviromentálním dopadu a podobně. Pro průmyslové nemovitosti například není využití, dnes tolik oblíbených a na první pohled viditelných zelených střech, vhodným řešením. „Zelená plocha na střeše industriálního parku nebo logistické haly totiž na druhou stranu přináší i značné zvýšení uhlíkové stopy stavby v důsledku nutného zesílení nosné konstrukce a konstrukce střech,” vysvětlil Martin Vaidiš.

Dnešní šetrná průmyslová budova proto řeší především energetické úspory v podobě velmi kvalitní obálky budovy, moderního a efektivního osvětlení LED technologií a efektivním větráním za pomocí vzduchotechniky s technologií zpětného získávání tepla. Budoucností v energetické oblasti logistických hal je ostrovní nebo částečný ostrovní koncept, kterého je možno dnes za pomocí fotovoltaiky na střechách dosáhnout. Pro její nasazení představují střechy značný prostor, který je jinak velmi složitě využitelný. V brzké budoucnosti chce CTP osadit střechy svých parků v České republice fotovoltaickými elektrárnami o výkonu přesahujícím 20 megawatt-peak a výhledem převyšujícím 250 MWp na celém portfoliu. Nezbytností v dnešních logistických halách jsou inteligentní systémy řízení budov a kvalitní databáze měřených dat.

Recyklované materiály

V rámci výstavby je také velmi důležité využívání materiálů s nízkou uhlíkovou stopou a použití certifikovaných materiálů, které jsou šetrné k přírodě v celém svém životním cyklu. Budoucností pro logistické haly je tak podle Martina Vaidiše například používání dřevěných konstrukcí nebo recyklovaných materiálů. Podstatný je i přístup k zpětnému využití existujícího materiálu, pokud je na pozemku například v podobě dosloužilé stavby na původním brownfieldu.

V průmyslových šetrných budovách je nezbytné řešit také otázku úspor vody. Pro splachování toalet se tak využívá například již jednou použitá přečištěná šedá voda a nezapomíná se ani na hospodaření se srážkovou vodou, ať již v podobě retenčních nádrží pro další využití například na zalévání nebo pomocí zasakování. Důležité je totiž dešťovou vodu ponechat v místě dopadu a neodvádět ji kanalizací, nebo jí nechat odpařit ze zelené střechy.

O smyslu certifikace logistických budov i celých parků jsme podrobně psali v letošním zářijovém čísle tištěné Logistiky, kde jsme též popisovali tehdy probíhající práci CTP na certifikaci jejího kompletního portfolia.

Související