Podle společnosti Ecobat, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií, mezi odpadními lithiovými bateriemi zatím převažují menší baterie o hmotnosti do pěti kilogramů z aku nářadí, spotřební elektroniky, e-kol a e-koloběžek. Rok 2021 pak přinese další nárůst množství lithiových baterií, které budou na konci svého životního cyklu. Opravdový boom se však předpokládá za pět až deset let, kdy budou na recyklaci nebo na jiné využití směřovat baterie, které se nyní a v nejbližších letech dostanou do provozu právě v souvislosti s elektromobilitou.

Obnovitelné zdroje jsou velkým tématem po celém světě a většina států se snaží dát tomuto odvětví ještě více podnětů pomocí ekonomických stimulů. Současně probíhá aktualizace právních předpisů Evropské unie o bateriích, také s akčním plánem pro oběhové hospodářství. Svět proto potřebuje každý kilogram lithia, který může z vysloužilých baterií dostat, což klade velké nároky na jejich efektivní recyklaci.

Každá baterie jednou doslouží

„Za pozornost stojí technické hledisko životního cyklu lithiových baterií. Když v elektromobilu klesne kapacita baterie na přibližně 70 až 80 procent, což zpravidla bývá tak po osmi letech jejího využívání, je třeba ji vyměnit za novou. Je však možné ji stále použít jinde a jinak – v současnosti nejvíce v bateriových úložištích energie, jak v průmyslu, tak v domácnostech,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel společnosti Ecobat a v nejnovější rozsáhlé tiskové zprávě společnosti dodává: „Proto v souvislosti s lithiovými bateriemi nemluvíme jen o recyklaci, ale také o opakovaném využití baterií. Tím dochází k prodloužení životního cyklu baterie. Jednou však každá baterie doslouží a bude potřeba se postarat o její efektivní recyklaci.“

Podle studie McKinsey & Company se globální poptávka po bateriích od roku 2019 do roku 2025 zvýší sedminásobně a do roku 2030 stoupne dokonce až 17krát. Z hlediska využité bude tato spotřeba z 85 procent patřit e-mobilitě, dalších 13 procent úložištím energie a jen dvě procenta spotřební elektronice. Právě enormní množství lithiových baterií, pro které bude potřeba v následující dekádě zajistit recyklaci, je velkou výzvou pro zajištění dostatečných recyklačních kapacit, bezpečnosti při provozu, skladování a přepravě a také z hlediska odpovídající legislativy.

Kam s nimi?

Otázka, jak bezpečně a efektivně naložit s lithiovými bateriemi na konci jejich životnosti, se úzce dotýká jejich výrobců. Nicméně bezprostředně se vztahuje také na prodejce elektronických zařízení, jejichž součástí jsou právě zmiňované typy baterií, či na servisní střediska, přepravce, kolektivní systémy a odpadářské firmy. Řešení hledají též města a obce, protože mají povinnost pro své občany zabezpečit místa k odkládání odpadních baterií. Zároveň si také samotné samosprávy v posledních letech pořizují nová zařízení využívající lithiové baterie pro zabezpečení provozu úřadů a služeb pro občany. Jde například o elektrická kola, koloběžky, skútry, užitková i osobní vozidla, ale rovněž o drobné nářadí nebo o zahradní či komunální techniku.

„Výrazně přibývá nových subjektů, pro které zajišťujeme zpětný odběr baterií. Mezi nimi převažují firmy, které se zabývají prodejem či servisem lithiových baterií pro kola, koloběžky nebo skútry, Zájem je i ze strany samotných výrobců elektromobilů, kteří poptávají komplexní nabídku na zajištění všech skupin baterií, od malých knoflíkových z dálkového ovládání až po baterie, které jsou součástí pohonu jejich vozidla. Ale celkový záběr je mnohem širší. Řešíme pro ně legislativní požadavky a poskytujeme jim servis a poradenství zaměřené na bezpečnost, včetně způsobu skladování, manipulace s bateriemi, přepravy v režimu ADR a přípravy na mimořádné situace,“ upřesňuje Petr Kratochvíl z Ecobatu.

Bezpečnost v popředí zájmu

Nakládání s lithiovými bateriemi přináší zvýšené riziko z hlediska požární bezpečnosti. Lithiové baterie totiž obsahují chemické látky, které jsou značně reaktivní nebo hořlavé. Problém může nastat, pokud při sběru, skladování nebo přepravě dojde k mechanickému poškození nebo vzájemnému zkratování baterií. Ze zahraničí, ale již i z České republiky jsou známé požáry způsobené nesprávným nakládáním s lithiovými bateriemi. Incidenty se netýkaly běžných sběrných míst pro spotřebitelské baterie, ale lokalit, kde je shromažďováno velké množství lithiových baterií.

„Tato témata jsou aktivně řešena na platformě evropské asociace Eucobat, která sdružuje národní kolektivní systémy pro zpětný odběr baterií. Na preventivních postupech úzce spolupracujeme také s orgány veřejné správy, s hasičským záchranným sborem, vysokou školou chemicko-technologickou a dále s výzkumnými institucemi nebo podnikateli ze soukromého sektoru,“ dodává Kratochvíl.

Související