První komerční nákladní let s letadlem na udržitelné letecké palivo – Sustainable Aviation Fuel – uskutečnila Lufthansa Cargo ve spolupráci s DB Schenker loni na konci listopadu. Boeing 777F letěl celou trasu z Frankfurtu do Šanghaje a zpět pouze na udržitelný, syntetický kerosin.

DB Schenker a Lufthansa Cargo se v listopadu 2020 zavázaly k udržitelné letecké dopravě a shodly se v otázkách životního prostředí a na jejich společné podpoře – včetně odklonu od fosilních paliv v nákladní letecké dopravě. Cílem spolupráce je mimo jiné pravidelná výměna informací a podpora technologií šetrných k životnímu prostředí, jako je právě SAF. DB Schenker a Lufthansa Cargo spojily začátek svých CO2 neutrálních letů s výzvou přepravcům, poskytovatelům logistických služeb, leteckým společnostem a také politikům, aby spolupracovali na rozšiřování výroby a infrastruktury udržitelného leteckého paliva a zvýšili tak jeho dostupnost. Obě firmy jdou příkladem, od letošního léta budou v letovém řádu pravidelně realizovat CO2 neutrální letecké přepravy.

Označení Sustainable Aviation Fuel (SAF) odkazuje na udržitelný, syntetický kerosin. V současné době se vyrábí hlavně z biomasy, jako například z udržitelných nebo recyklovatelných rostlinných a kuchyňských olejů. V budoucnu budou k dispozici také obnovitelná paliva, která nejsou na rostlinné bázi. Nejznámějším výrobním procesem je takzvaný koncept „power-to-liquid“ (PtL) založený na obnovitelné elektřině, vodě a oxidu uhličitém.

Využíváním SAF se zcela předejde emisím oxidu uhličitého z letu s běžným leteckým benzínem. Během spalování v motoru se uvolňuje pouze oxid uhličitý, který byl předtím odstraněn z atmosféry, například růstem rostlin. SAF je tedy první skutečnou alternativou k leteckým palivům na fosilní bázi a také klíčem ke klimaticky nezávadnému a z hlediska oxidu uhličitého neutrálnímu leteckému provozu.

SAF lze přidávat do běžného leteckého petroleje jako takzvané přídavné palivo, a je proto praktické a vhodné pro každodenní použití bez nutnosti úprav letadla nebo dodavatelského řetězce. Z tohoto důvodu je do systému doplňování paliva na frankfurtském letišti přimícháváno množství SAF odpovídající požadavkům na palivo pro lety z Frankfurtu do Šanghaje a zpět. Každé letadlo, které je z tohoto systému natankováno, tak spotřebuje i malé množství SAF.

„Se začátkem letního letového řádu roku 2021 bude DB Schenker nabízet CO2 neutrální letecké přepravy v rámci standardní nabídky služeb. Jsem přesvědčen, že po tzv. zelených přepravách je velká poptávka a těším se, kdo nás v tomto směru bude následovat,“ říká Jochen Thewes, CEO společnosti DB Schenker.

DB Schenker a Lufthansa Cargo se navíc účastní projektů zalesňování jako kompenzace emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, které vznikají při výrobě biomasy, zpracování nebo přepravách SAF. Tím je zajištěno, že lety jsou z hlediska skleníkových plynů skutečně neutrální.

Související