Koncem minulého roku vyšla u nakladatelství Wolters Kluwer ČR publikace, která má za cíl být nápomocná v řadě konkrétních situací jak silničním nákladním dopravcům, tak jejich zákazníkům, ať už z řady zasílatelů či odesílatelů a příjemců.

Autory publikace, která nese název „Úmluva CMR – praktický komentář“, jsou JUDr. Václav Roubal a doc. JUDr. ing. Radek Novák, CSc. Jméno JUDr. Václava Roubala je v provozní praxi, ale i v právní teorii, právě v souvislosti s Úmluvou CMR bezesporu tím vůbec nejznámějším – a to jak v Česku, tak i na Slovensku.

Nejvýznamnějším rysem obsahu této publikace je, že obsahuje a komentuje nejčastější sporné situace vznikající v praxi mezi dopravcem a odesílatelem, resp. příjemcem, ale také nabízí jejich konkrétní řešení včetně jejich zdůvodnění.

Publikace obsahuje a komentuje nejčastější sporné situace vznikající v praxi a nabízí jejich konkrétní řešení včetně zdůvodnění.Zhuštěný a přitom srozumitelný výklad umožnil, že na přibližně 130 stránkách, lze nalézt odpovědi na všechny významné praktické situace, které se mohou v souvislosti s přepravní smlouvou v silniční nákladní dopravě vyskytnout.

Systémově vzato autoři vycházeli z toho, že celý text Úmluvy CMR je třeba považovat za ucelený a co do svého obsahu komplexní materiál, který je významný svojí promyšleností, propracovaností a účelností spočívající ve vzájemné provázanosti smyslu a obsahu celých kapitol a následně v těchto kapitolách obsažených článků a odstavců. Úmluvu CMR je proto vždy nutno chápat, vykládat a posuzovat v kontextu jejího komplexního významu a až následně je třeba obdobně přistupovat i k obsahu celých jejích kapitol a dále v nich obsažených článků. Právě nepochopení tohoto významu a zásad vidí autoři jako zásadní chybný přístup k obsahu a smyslu Úmluvy CMR, který se – bohužel – v současnosti mnohdy vyskytuje.

Související