Investice do automatizačních technologií zvyšují hodnotu moderních logistických budov a jsou potřebné k přizpůsobení se budoucímu dodavatelskému řetězci. Zvýšená poptávka po logistických nemovitostech v příštích pěti letech bude výzvou pro zákazníky, kteří chtějí budovat svoje podnikání zejména v lokalitách blízko koncových spotřebitelů. Vyplývá ze závěrů dvoudílné výzkumné zprávy, kterou vypracoval americký developer Prologis, který je předním hráčem v oblasti logistických nemovitostí též na trzích východní a střední Evropy včetně České republiky.

Pandemie podle expertů Prologisu urychlila již probíhající strukturální trendy a zvýšila pravděpodobnost kritického nedostatku prostoru. Automatizační technologie nabízejí řešení tohoto problému v podobě zvýšení produktivity logistických prostor a otevřením nových možností pro jejich uživatele. V konečném důsledku také umožňují co nejvíce se přiblížit k ideálnímu stavu, kdy dynamické, produktivní a optimálně situované logistické nemovitosti budou zákazníkům doslova samy pomáhat v doručování zboží. Vhodně použité technologie totiž snižují závislost provozu na dostupnosti pracovní síly a otevírají přístup k lukrativnějším lokalitám blíže koncovým zákazníkům. Díky tomu, že automatizace zpřístupňuje lepší lokality, mají zákazníci možnost optimalizovat své dodavatelské řetězce, upozorňuje zpráva.

Boj s náklady a návratností

Výzkumníci společnosti Prologis vycházely především z exaktních dat nasbíraných přímo na americkém trhu, zjištěné principy ovšem fungují do značné míry i v evropském kontextu. Uživatelé logistických služeb musí disponovat správnými budovami se správným vybavením ve správných lokalitách, aby mohli využívat konkurenčních výhod, jež rychle se rozvíjející dodavatelské řetězce poskytují. A právě automatizace by tento potenciál mohla odemknout. Nezanedbatelnou roli v těchto procesech hraje překotně se rozvíjející oblast e-commerce.

Částečně fixní automatizace: dopravníky, paletizátory, paletové dopravníky, vertikální výtahy
Částečně fixní automatizace: dopravníky, paletizátory, paletové dopravníky, vertikální výtahy
Foto: Prologis

Odvětví logistických nemovitostí čelí podle závěrů společnosti Prologis nedostatku kvalifikované pracovní síly i vhodných lokalit. To je důvodem propadu kapacit pro last mile doručování – jelikož není v možnostech přepravců a zásilkových společností zpracovávat více zásilek, odmítají další zakázky. Zákazníci si stále více uvědomují, že automatizace by mohla tyto problémy řešit, a ti, kteří nyní nejednají, riskují, že zůstanou pozadu. Při zkoumání vazby mezi nemovitostmi a automatizací v podnikání zákazníků identifikovali odborníci Prologisu čtyři klíčové poznatky:

• Zrychlení strukturálních trendů v dodavatelském řetězci, jako je e-commerce, by mohlo vést ke kritickému nedostatku logistických nemovitostí. Ve spojených státech by mohla nová nabídka v příštích pěti letech zaostávat za poptávkou až o více než 13 milionů metrů čtverečních ročně.

• Automatizace má potenciál zvýšit příjmy generované na čtvereční stopě logistických prostor. Vyšší produktivita může pomoci vykompenzovat nedostatek dostupného prostoru, a to zejména v zastavěných lokalitách, kde je míra neobsazenosti často menší než jedno procento.

• Kapacity e-fulfilmentu se v příštích pěti letech musí zdvojnásobit. Skutečnost, že automatizace dokáže zvyšovat produktivitu, je klíčem k uspokojení poptávky v e-commerce i vysokých očekávání spotřebitelů.

• Z automatizace plynou pro segment logistických nemovitostí ekonomické výhody. Zákazníci, kteří implementují ve svém provozu prvky automatizace, podepisují dlouhodobější nájemní smlouvy, častěji smlouvy prodlužují, a tím eliminují prostoje i související náklady.

Možnosti zavedení automatizace jsou aktuálně omezené kvůli vysokým nákladům, nízké flexibilitě a relativně pomalé návratnosti investic. Náklady na zařízení plně automatizované budovy jsou 4–5x vyšší než v případě zprovoznění budovy zcela bez, anebo jen s omezeným množstvím automatizačních prvků. Zohlednit je třeba i faktory jako obtížné plánování a potřeba provozní flexibility, včetně skutečnosti prostojů, k nimž patrně dojde v průběhu instalace technologií.

K automatizaci dochází často v oblasti e-fulfillmentu, uvádí zpráva Prologisu. E-commerce vyžaduje vice než trojnásobné množství pracovní síly než tradiční logistické operace, oproti kamenným obchodům je volatilita prodejů on-line dvojnásobná a vzhledem k tomu, jak rychle e-commerce roste, se stává prostředím investic cílených na zlepšení produktivity práce či umožňujících plynulé zvládnutí prodejních špiček.

Dvě skupiny automatizačních technologií

Fixní a částečně finí automatizace. Tento typ technologických řešení se zpravidla vyznačuje velkými rozměry, vzniká zcela či alespoň částečně na míru konkrétnímu provozu, má fixní kapacitu, a naopak flexibilita je zde omezená a instalace nákladná. K běžným příkladům patří dopravníkové pásy, automatické třídicí linky, paletizátory, paletové dopravníky, automatické regálové zakladače (AS/RS).

Mobilní a částečně mobilní automatizace. K tomuto typu automatizovaných řešení se zpravidla řadí nenápadné robotické technologie pracující v širokém spektru prostředí, jež nabízejí větší flexibilitu škálovatelnosti podle potřeby.

K běžným příkladům patří:

• automaticky řízené vozíky (AGV), například autonomní vysokozdvižné vozíky;

• autonomní mobilní roboti (AMR), například někteří koboti;

• specializované/netradiční automatizační technologie, například automatické vykladače boxů a přívěsů.

Uživatelé logistických nemovitostí využívají automatizaci primárně ke zlepšení produktivity práce a ke zvýšení objemu toku zboží, nikoli ke zmenšení podlahové plochy, upozorňuje Prologis. V důsledku je míra adopce automatizačních technologií spojena s dostupností pracovní síly. V provozech obsluhujících e-commerce zpravidla pracují vice než tři zaměstnanci na zhruba 93 metrů čtverečních (tisíc stop). Většina zákazníků ze segmentu e-commerce, kteří si do poloviny roku 2020 ve Spojených státech pronajímali zhruba 15 procent logistických prostor, některou z forem automatizace implementovala.

Mobilní automatizace: autonomní mobilní roboti (AMR), automaticky řízené vozíky (AGV)
Mobilní automatizace: autonomní mobilní roboti (AMR), automaticky řízené vozíky (AGV)
Foto: Prologis

Oproti tomu v prostorách pronajímaných společnostmi zabývajícími se tradičním fulfillmentem připadá na tisíc stop čtvrečních v průměru jeden zaměstnanec. Osvojení automatizace je u těchto zákazníků spíše výjimkou. Celkem je jeden nebo vice druhů automatizačních technologií využíván ve 20 až 25 procentech logistických nemovitostí ve Spojených státech.

Větší koncentrace provozních aktivit může být vedlejším důsledkem automatizace, nicméně není jejím primárním cílem a ani není příliš běžná. Naopak dosažení méně hustého provozu v budově bývá výhodou plynoucí z implementace řady automatizačních technologií.

Požadavky na nemovitosti

Automatizace otevírá více možností pro výběr lokality nemovitosti a většina technologií může být instalována v jakékoli moderní budově. Potenciálními změnami pro logistickou výstavbu jsme se zabývali ze dvou úhlů pohledu: z hlediska funkčních požadavků a požadavků na lokalitu.

Fyzické požadavky na automatizaci nezávisí na tom, jak zastaralé prostory jsou. S posunem k mobilním automatizačním řešením či modulárním fixním technologiím, tedy obecně flexibilnějším technologiím, jsou fyzické charakteristiky budov méně důležité. Klíčové prvky lze dodatečně upravit, například s ohledem na požadavek vyšší spotřeby energie.

Tento článek je redakčně upraveným výtahem z dvoudílné zprávy developerské společnosti Prologis, jejíž plné znění můžete číst v odkazech ZDE a ZDE.