Práce na montážních linkách či ve skladech logistických center má mnoho společného. Zahrnuje zdánlivě jednoduché a opakované úkony, které by měl po krátkém zapracování zvládnout každý. Lidé se ale do logistiky příliš nehrnou a u zahraničních dělníků bývá se zapracováním problém kvůli jazykové bariéře. Logistická logistická firma Geis CZ upozorňuje, že jazykové problémy lze řešit nasazení vizuální komunikace.

Vizualizaci ve skladových procesech například využil Geis při řešení skladu e-shopu Babymarkt.de v Chomutově, které získalo ocenění Nejlepší projekt v kategorii Inovace roku 2019. Zajímavou částí projektu je z tohoto pohledu vychystávání menšího zboží, které se zaskladňuje chaotickým způsobem, tedy ukládáním typově odlišného zboží na jedné pozici, například tričko-kniha – s ohledem na parametry zboží určené ABC analýzou v třípatrovém policovém systému osazenému třídičkou.

Chaotické uskladnění urychluje proces, ovšem vyžaduje přesnou navigaci. Zaměstnanci jsou proto vybaveni mobilními terminály s prstovými skenery. Ty jim mimo optimální navigace ke zboží z vychystávané objednávky ukážou i přesný obrázek právě přidávaného kusu včetně správné barevnosti, což snižuje chybovost celého procesu.

Multikulturní obrázkový jazyk

Skupina Geis se stala partnerem projektu, na kterém pracují výzkumníci pracovní skupiny pro služby dodavatelského řetězce (SCS) Fraunhoferova institutu v Norimberku. Výzkumný projekt LogiPICs – Logistické procesy v obrázkovém jazyce si klade za cíl vyvinout multikulturně srozumitelný komunikační nástroj, obrázkový jazyk, který jednoduše ukáže pracovní kroky.

Výzkumná skupina na Univerzitě aplikovaných věd v Augsburgu nejprve zkoumala základní pracovní procesy práce ve skladech a graficky je zpracovala. Úkolem Fraunhoferova institutu bylo potom vyhodnocení takto vytvořeného obrázkového jazyka. Testoval první návrhy na skupinách ze širší veřejnosti s cílem zjistit srozumitelnost a navrhnout úpravy, které povedou ke snadnějšímu pochopení obrázků. Získané poznatky byly využity k dalšímu vývoji jazyka. Ten byl poté testován pracovními skupinami – zaměstnanci logistických společností i laiky s migračním pozadím. Výsledky druhého testovacího kola přispěly opět ke zlepšení.

Testování probíhalo centru Geis

Obrázkový jazyk zprostředkovává novým zaměstnancům pracovní procesy ve skladu pomocí piktogramů. Praktický test, který proběhl v logistickém a technologickém centru skupiny Geis ve Frauenaurachu, prokázal, že zaměstnanci byli schopni velmi dobře pracovat podle obrazových pokynů i bez předchozích znalostí.

Modulární kombinovatelná vizualizace logistických procesů zajišťuje, že obrázkový jazyk lze použít v různých oblastech a pro různé logistické procesy. Díky tomu mohou být noví zaměstnanci vyškoleni přesně a v co nejkratším čase, což zlepšuje kvalitu a efektivitu provozních procesů a zvyšuje konkurenceschopnost logistických společností. Obrázkový jazyk navíc přispívá i k integraci cizinců a pomáhá nekvalifikovaným uchazečům najít zajímavé zaměstnání.

Další možnosti využití

Vizuální komunikace se používá například také v závodě Škoda Auto v Kvasinách, který je ve velké míře odkázán na využívání zahraničních pracovníků. Proto zde jsou ideální podmínky pro unikátní projekt digitalizované montáže dProduction.

Základním prvkem tohoto projektu jsou interaktivní a vizualizační panely. Každý pracovník na montážní lince má s jejich pomocí přístup k důležitým dokumentům a informacím s patřičnými pracovními postupy, montážními návody a pokyny. Informace jsou dostupné v několika jazykových mutacích. Systém funguje obousměrně, takže je neustále přehled o činnosti každého pracovníka na lince. Tento inovativní projekt získal ocenění Automotive Lean Production Award 2019, protože šetří čas a zamezuje chybám.

Související