Musíme počítat s více variantami, nové povinnosti zvládneme

Odchod Velké Británie z EU bude bezesporu velmi významným krokem s dopady, o nichž si lepší představu budeme moci vytvořit až po samotném vyjasnění varianty brexitu. Faktem zůstává, že v souvislosti s Velkou Británií hovoříme v současnosti o páté největší ekonomice světa z hlediska objemu HDP. V rámci EU dokonce o druhé největší. Pro ČR je Británie klíčovým exportním partnerem, dlouhodobě se pohybuje mezi pěti největšími exportními trhy. Jenom loni představoval objem vývozu do Velké Británie 206 miliard korun.

Do Británie putují z České republiky hlavně osobní automobily a jejich díly, stroje a přístroje, výrobky ocelářských firem nebo potraviny. Na vnitřní trhy EU směřuje stále cca 54 procent britského vývozu zboží, a to navzdory blížícímu se brexitu. Přechodné období, během kterého zůstane Velká Británie v celní unii a na jednotném trhu, trvá do 31. prosince 2020. Pro logistiku, jejímž základním úkolem zůstává zajistit, aby se požadované zboží, nebo chcete-li zásoby ocitly v požadovaný čas na požadovaném místě, představuje fakt, že Spojené království nebude po tomto datu součástí jednotného trhu EU, komplikace v podobě nutnosti vyřízení celních formalit, hraničních kontrol, vykazování původu apod. Na věci nebude nic příliš měnit ani případné vytvoření ambiciózní zóny volného obchodu, v níž by bylo zavedeno nulové clo a kvóty na zboží.

Z pohledu firmy Gebrüder Weiss je změna režimu pohybu zboží mezi EU a Velkou Británií situací, kterou naše společnost umí standardně řešit, vzhledem ke svému celosvětovému působení. Poslední dva roky jsme se připravovali na celou řadu možných scénářů odchodu Velké Británie z EU. I díky tomu budeme počínaje 1. lednem schopni nabídnout našim zákazníkům spolehlivou přepravu do nebo z Británie spolu se zajištěním odpovídajícího celního odbavení. Jsme přesvědčeni, že díky našemu know-how a zkušenostem se naši zákazníci brexitu nemusí obávat. S námi jej zvládnou bez ohrožení svého podnikání.

Následující dny budou hrát v otázce brexitu klíčovou roli. Pro obchodní jednání o novém uspořádání vztahů mnoho času nezbývá; nacházíme se přitom v situaci, kdy nalezení "jakékoliv" dohody o budoucích britsko-unijních vztazích bude lepší než případný náhlý kolaps, který by společnostem řešícím problémy s aktuální koronavirovou pandemií přidal ještě vzájemné zatěžování se cly, tarify, další administrativou a zmatky na hranicích.

Související