Politiku neovlivníme, na brexit jsme připraveni

Kromě pandemie bylo letos v obchodních a logistických kruzích snad nejvíce používané slovo brexit. Stav, kdy z Evropské unie odchází jeden z jejích pilířů a zakládajících členů, s sebou přináší novou situaci, které budou muset čelit importéři, exportéři a hlavně celý segment logistiky.

My ve společnosti Dachser vycházíme z toho, že sice nemůžeme ovlivnit politickou situaci ve Velké Británii, ale můžeme a snažíme se naši společnost a naše zákazníky co nejlépe na regulované celní postupy připravit.

Dachser tak přijal systém zjednodušených formalit ve Velké Británii, aby byla snížena administrativní zátěž na pohraničních celních úřadech − ve francouzském Calais nebo v anglickém Doveru. Již řadu měsíců pak upozorňujeme naše zákazníky a zákazníky našich zákazníků, že musí být registrováni u svého příslušného celního úřadu a musí jim být přiděleno celní evidenční číslo EORI, vysvětlujeme, jak budou vypadat celní dokumenty, jaké jsou náležitosti faktur doprovázejících zboží a podobně.

Sestavili jsme tzv. brexit checklist, tedy seznam úkolů, které musí být pro úspěšné obchodování s Velkou Británií splněny. Ten si mohou zákazníci projít a případně s námi konzultovat příslušné kroky. Brexit pro nás znamená především ještě vyšší nároky na komunikaci mezi námi a zákazníkem, mezi příslušnou pobočkou Dachseru v zemi, kam nebo odkud zboží směřuje, a koncovým zákazníkem nebo naopak britským exportérem.

Samozřejmě nabízíme možnost realizovat přes Dachser kompletní celní odbavení. V rámci příprav na brexit jsme v celé Evropě personálně posilovali právě v odděleních celní deklarace, ale důkladně vyškoleni byli i naši obchodníci, nové procesy jsme pro Velkou Británii nastavovali i v datových tocích a na ekonomických úsecích.

I přes naši snahu o co nejlepší přípravu na brexit však tušíme, že ne všechno bude optimální. Přes všechny deklarace Velké Británie se očekávají značná zpoždění u Eurotunelu a trajektů a podle studie britské vlády bylo na konci září na brexit plně připraveno pouze 24 procent britských společností.

Apelujeme tedy na naše zákazníky, aby se předem ujistili, že jejich příjemci ve Velké Británii jsou schopni náležitě provádět dovozní celní odbavení pomocí příslušných informací, dokumentů a povolení. A věříme, že jsme na výzvu v podobě brexitu co nejlépe vyzbrojeni a že ji společně s našimi zákazníky úspěšně zdoláme.

Související