Obecně lze konstatovat, že hlavní úlohou fixace zboží je v maximální míře eliminovat případná rizika, především mechanického charakteru, mezi které patří především pády, vibrace, tlaky při stohování, překlopení, setrvačné síly a mnohá další. Fixovat lze různými materiály, ať již na bázi papíru, lepenek či nasávané vlákniny nebo hojně využívanými plasty, především pěnovými či foliovými. Konstrukční vývoj konkrétního typu fixace musí korespondovat s ochrannou funkcí daného produktu a s ohledem na povahu, cenu i množství variant přepravního balení.

V případě jednodušších forem balení lze vystačit i se standardními fixačními prostředky, které jsou unifikovaně nabízeny mnohými výrobci. Mezi tyto standardy patří například některé typy tvarových, rohových či prokladových fixací a především mřížky, které definuje katalog FEFCO (Evropské federace výrobců vlnitých lepenek). Především segment e-commerce si oblíbil fixace v podobě tvarovaných či prořezaných papírů či fixačních folií (hladké, dezénové, bublinkové, průtažné, smrštitelné atd.), eventuálně různé typy výsypných tělísek plastového (mám na mysli především pěnové plasty) i papírového charakteru.

Dalšími unifikovanými standardy jsou i různé ochrany rohů, ať již na bázi papíru či především pěnového PE, které lze zakoupit v různých profilech různých délek. A účelnou standardní ochranu tvoří často i různě tvarované polštáře se vzduchem.

V přepravním balení, především v oblasti automotive, strojírenství či elektrotechniky, se však v řadě případů jen se standardy vystačit nedá a fixace je vyvíjena na míru a povahu produktu v závislosti na celém logistickém toku výroby, přepravy, manipulace i skladování. Obalové řešení musí splňovat i řadu dalších kritérií. Do celkového konceptu je často potřeba zahrnout i další aspekty, například úpravu vnitřního prostoru obalu. Zde je potřeba řešit například přesné dávkování a typy vysoušedel, antikorozní úpravy či využití aktivně působících folií. V souvislosti s aktivním balením je potřeba zmínit i řady smart řešení, která naopak monitorují různé podmínky, případně informují o jejich změnách.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.