Chaotickým skladováním se označuje metoda, při které druhy skladovaného zboží nemají své pevně přidělené místo, stejné položky se neumisťují vedle sebe, ale jsou rozmisťovány podle toho, jak dorazí do skladu a přidělí se jim volné místo. To ovšem vyžaduje sofistikovaný systém, který dokáže brát v úvahu řadu dalších aspektů, jako je rychloobrátkovost zboží, jeho aktuální potřeba a podobně.

Znamená to, že v umisťování zboží samozřejmě existuje řád a systém, ale ten může být do značné míry proměnlivý − tak jak se proměňují aktuální potřeby, jak se mění zaplnění skladu či jeho využití.

Základem je tedy vhodný systém pro skladování, nejlépe vybavený umělou inteligencí, která dokáže tyto úkoly zvládat a ještě předvídat několik kroků dopředu, jak bude sklad v příštích hodinách či dnech vypadat. Není divu, že řízený chaos nachází své místo často právě v automatizovaných skladech.

Úspora plochy

Hlavní výhodou chaotického skladování je úspora logistických ploch, a tím i nákladů. Dochází k maximálnímu vytížení stávajících kapacit a případný převis je řešen krátkodobým pronájmem. Další výhodou je nižší náročnost na údržbu kmenových dat materiálu a skladových míst, jež lze udržovat v jednodušší formě.

Tento typ skladování je efektivnější při permanentně se měnící zásobě u jednotlivých položek, kdy by u fixních skladových míst blokovaný a nevyužitý prostor zbytečně navyšoval potřebu skladovacích kapacit. Chaotické skladování není vhodné pro rychloobrátkové velkoobjemové díly se stálou a vysokou zásobou.

Rychlá dostupnost zboží

V chaotickém skladování je prioritou maximální rychlá dostupnost skladových položek, které se v tomto systému vše podřizuje. Organizace a uspořádání skladových pozic tak, jak je běžně známe u jiných systémů skladování, naopak ustupují do pozadí.

V praxi to vypadá tak, že v jedné lokaci se skladuje rozdílné zboží, např. plyšová hračka, knížka a tenisová raketa, a to vzhledem k jeho obrátkovosti. Cílem je maximální dostupnost tohoto zboží, které bývá uloženo co nejblíže k procesu výdeje ze skladu, aby expedice mohla proběhnout co nejrychleji.

Pokud máme vyšší počet skladovaných položek a potřebujeme v maximální míře využít kapacitu skladu, pak je chaotické skladování namístě. Jeho nevýhodou je, že v případě nedostatečné analýzy a nastavení parametrů se mohou prodlužovat hlavně vychystávací časy, což má v konečném důsledku vliv na rychlost zpracování objednávek a zvýšení nutného počtu lidí ve skladu.

Bez vybavení skladu to nejde

Chaotické skladování zavedli například v mladoboleslavské automobilce. "Společnost Škoda Auto využívá při skladování originálních dílů a příslušenství v naprosté většině chaotického skladování," říká Jan Zavadil, vedoucí logistiky a kvality originálních dílů a příslušenství. "Jedinou výjimkou jsou výdejová místa u blokového skladování, kde se skladují rychloobrátkové velkoobjemové díly."

Jan Zavadil ale zdůrazňuje nároky na vybavení skladu pro chaotické skladování. Sklad musí disponovat flexibilitou z pohledu skladovacího systému a hlavně technologií. Ke zvolení skladovací strategie − místa uskladnění − dochází na základě aktuálního množství materiálu na příjmu. Čím je tato flexibilita vyšší, tím je i celá logistika nákladově efektivnější.

Využití hlavně pro e-commerce

Pro logistické společnosti představuje chaotické skladování příležitost, jak zefektivnit pohyb zboží. "Primární podmínkou je sofistikovaný WMS systém a identifikace zboží pomocí čárového kódu," vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic. Tento nepatrný štítek pak představuje rozdíl mezi chaosem zdánlivým, za kterým se skrývá řád, a chaosem a nepořádkem opravdovým."

Systém chaotického skladování nachází podle jeho slov využití hlavně v e-commerce, ve velkých e-shopech, a to pro skladování rychloobrátkového zboží, které nepodléhá speciálním podmínkám skladování. Naopak nevýhodou systému chaotického vyskladňování je to, že u velmi podobného zboží, které se jen nepatrně liší, může docházet k záměnám při výdeji. Mohlo by se to stát například u drobného spojovacího materiálu, podobných plastových dílců a podobně. Tímto způsobem také nelze skladovat zboží se speciálními skladovacími podmínkami, typicky je to například ADR zboží, alkoholické nápoje, biopotraviny a další.

Pomůže umělá inteligence

"Základem je systém s umělou inteligencí," říká dále Jan Polter. "Algoritmy totiž berou vedle frekvence expedice v potaz také aktuální vytíženost regálů. Díky strojovému učení a zkušenostem z dřívějška dokážou rovněž odhadnout, kolik místa bude potřeba pro zboží, které bude naskladněno až v budoucnu. Na základě velikosti a toho, jak často si zákazníci dané zboží objednávají, pak umělá inteligence vydá příkaz k uskladnění na vytipované místo."

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 40 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.