Chaotickým skladováním se označuje metoda, při které druhy skladovaného zboží nemají své pevně přidělené místo, stejné položky se neumisťují vedle sebe, ale jsou rozmisťovány podle toho, jak dorazí do skladu a přidělí se jim volné místo. To ovšem vyžaduje sofistikovaný systém, který dokáže brát v úvahu řadu dalších aspektů, jako je rychloobrátkovost zboží, jeho aktuální potřeba a podobně.

Znamená to, že v umisťování zboží samozřejmě existuje řád a systém, ale ten může být do značné míry proměnlivý − tak jak se proměňují aktuální potřeby, jak se mění zaplnění skladu či jeho využití.

Základem je tedy vhodný systém pro skladování, nejlépe vybavený umělou inteligencí, která dokáže tyto úkoly zvládat a ještě předvídat několik kroků dopředu, jak bude sklad v příštích hodinách či dnech vypadat. Není divu, že řízený chaos nachází své místo často právě v automatizovaných skladech.

Úspora plochy

Hlavní výhodou chaotického skladování je úspora logistických ploch, a tím i nákladů. Dochází k maximálnímu vytížení stávajících kapacit a případný převis je řešen krátkodobým pronájmem. Další výhodou je nižší náročnost na údržbu kmenových dat materiálu a skladových míst, jež lze udržovat v jednodušší formě.

Tento typ skladování je efektivnější při permanentně se měnící zásobě u jednotlivých položek, kdy by u fixních skladových míst blokovaný a nevyužitý prostor zbytečně navyšoval potřebu skladovacích kapacit. Chaotické skladování není vhodné pro rychloobrátkové velkoobjemové díly se stálou a vysokou zásobou.

Rychlá dostupnost zboží

V chaotickém skladování je prioritou maximální rychlá dostupnost skladových položek, které se v tomto systému vše podřizuje. Organizace a uspořádání skladových pozic tak, jak je běžně známe u jiných systémů skladování, naopak ustupují do pozadí.

V praxi to vypadá tak, že v jedné lokaci se skladuje rozdílné zboží, např. plyšová hračka, knížka a tenisová raketa, a to vzhledem k jeho obrátkovosti. Cílem je maximální dostupnost tohoto zboží, které bývá uloženo co nejblíže k procesu výdeje ze skladu, aby expedice mohla proběhnout co nejrychleji.

Pokud máme vyšší počet skladovaných položek a potřebujeme v maximální míře využít kapacitu skladu, pak je chaotické skladování namístě. Jeho nevýhodou je, že v případě nedostatečné analýzy a nastavení parametrů se mohou prodlužovat hlavně vychystávací časy, což má v konečném důsledku vliv na rychlost zpracování objednávek a zvýšení nutného počtu lidí ve skladu.

Bez vybavení skladu to nejde

Chaotické skladování zavedli například v mladoboleslavské automobilce. "Společnost Škoda Auto využívá při skladování originálních dílů a příslušenství v naprosté většině chaotického skladování," říká Jan Zavadil, vedoucí logistiky a kvality originálních dílů a příslušenství. "Jedinou výjimkou jsou výdejová místa u blokového skladování, kde se skladují rychloobrátkové velkoobjemové díly."

Jan Zavadil ale zdůrazňuje nároky na vybavení skladu pro chaotické skladování. Sklad musí disponovat flexibilitou z pohledu skladovacího systému a hlavně technologií. Ke zvolení skladovací strategie − místa uskladnění − dochází na základě aktuálního množství materiálu na příjmu. Čím je tato flexibilita vyšší, tím je i celá logistika nákladově efektivnější.

Využití hlavně pro e-commerce

Pro logistické společnosti představuje chaotické skladování příležitost, jak zefektivnit pohyb zboží. "Primární podmínkou je sofistikovaný WMS systém a identifikace zboží pomocí čárového kódu," vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic. Tento nepatrný štítek pak představuje rozdíl mezi chaosem zdánlivým, za kterým se skrývá řád, a chaosem a nepořádkem opravdovým."

Systém chaotického skladování nachází podle jeho slov využití hlavně v e-commerce, ve velkých e-shopech, a to pro skladování rychloobrátkového zboží, které nepodléhá speciálním podmínkám skladování. Naopak nevýhodou systému chaotického vyskladňování je to, že u velmi podobného zboží, které se jen nepatrně liší, může docházet k záměnám při výdeji. Mohlo by se to stát například u drobného spojovacího materiálu, podobných plastových dílců a podobně. Tímto způsobem také nelze skladovat zboží se speciálními skladovacími podmínkami, typicky je to například ADR zboží, alkoholické nápoje, biopotraviny a další.

Pomůže umělá inteligence

"Základem je systém s umělou inteligencí," říká dále Jan Polter. "Algoritmy totiž berou vedle frekvence expedice v potaz také aktuální vytíženost regálů. Díky strojovému učení a zkušenostem z dřívějška dokážou rovněž odhadnout, kolik místa bude potřeba pro zboží, které bude naskladněno až v budoucnu. Na základě velikosti a toho, jak často si zákazníci dané zboží objednávají, pak umělá inteligence vydá příkaz k uskladnění na vytipované místo."

Dachser v České republice ovšem využívá vzhledem k potřebám zákazníků a jejich zboží systém chaotického skladování jen v malé míře. Tam, kde je to vhodné, kombinuje ve vlastním skladovém systému Mikado jak pevné pozice, chaotické skladování, tak i oddělené skupiny zboží.

Důkladná vstupní analýza

Naopak logistická společnost Geis CZ využívá chaotické skladování v podstatě ve všech svých projektech. "Podstatné jsou přitom vstupní informace, tedy ABC analýza, nastavení omezení pro těžké zboží a další parametry," zdůrazňuje Pavel Křížek, ředitel logistiky. "Vždy se snažíme najít optimální rovnováhu mezi maximálním využitím skladu a co nejrychlejším zpracováním objednávek našich zákazníků."

Pavel Křížek vysvětluje, že chaotické skladování nelze chápat tak, že je zboží ukládáno bez jakéhokoli systému. "Zjednodušeně se sice jedná o uskladnění tam, kde je volno, ale umístění skladových položek je určováno předdefinovanými algoritmy, které vycházejí ze systémové analýzy pohybu zboží. Výsledkem je optimální využití celkové kapacity skladu. Potřebujete ale velmi kvalitní WMS (Warehouse Managment System), který umí pracovat s různými skladovými a vychystávacími strategiemi."

Pro zboží s různými parametry

Podobně vidí výhody chaotického skladování Martin Benda, člen představenstva a provozní manažer společnosti PST CLC. "To je metoda skladování, kterou lze ušetřit určité množství místa. Objemy ve skladu nemají své pevné místo a jejich pozice se mění a optimalizuje podle situace. Výhodou této metody je úspora času (pracovník nemusí složitě vyhledávat pozici pro uskladňovaný materiál), využití kapacity skladu a jednoduchost provedení."

Pavel Benda doporučuje zavedení chaotického skladu v případech, kdy zásoba má různou výšku, váhu a specifikaci. Metodou chaotického skladování lze ušetřit až třetinu skladových prostor. Nehodí se ale, pokud je paletové místo pevně definované, tím se totiž plocha skladu značně rozšiřuje."

PST CLC používá chaotické skladování ve svých zákaznických skladech do 5000 čtverečních metrů a do osmi tisíc paletových pozic. Ve svých skladech používá navíc nadstavbu v podobě řízeného skladu, kde systém určuje pracovníkovi skladu danou pozici.

Sklad bez lidských chyb

Chaotické skladování nachází stále širší využití. Samozřejmě se ale týká především těch firem, které již zavedly alespoň základní prvky digitalizace a automatizace. Tam, kde se ve skladu dosud pracuje s excelovými tabulkami, nelze řízený chaos dost dobře zavést. Bez pořádného WMS to zkrátka nejde.

Ale pokud se firmy správně připraví a chaotické skladování zavedou, umožní jim to optimalizovat úložný prostor a získají tak vlastně metry navíc. Nemůže se stát, že by v jedné části skladu byly regály poloprázdné a o kus dál by se už do regálů nic nevešlo.

Lidé ve skladu mají kupodivu zjednodušenou práci − protože se o vše stará systém, nemusí držet v hlavě, kde co ve skladu je. Nutnost přesného nastavení systému a zcela jednoznačných příkazů pro pracovníky současně lidem brání, aby dělali chyby.

Související