Devadesát let své existence si letos připomíná mezinárodní logistický provider Dachser. Z původně malé přepravní firmy se stal globálním poskytovatelem logistických služeb s působností ve 44 zemích po celém světě, přitom zůstává rodinnou společností. Na českém trhu působí Dachser od roku 1992.

Historie Dachseru se začala psát v roce 1930, kdy Thomas Dachser založil přepravní společnost a pojmenoval ji po sobě. Firma se rozvíjela nejprve v Německu, kde otevírala nové pobočky. V 70. letech minulého století zavedla pro celou svoji flotilou nákladních vozidel přepravy ve výměnných nástavbách. Stala se tak přepravcem orientovaným na sběrnou službu, která je dnes hlavním předmětem podnikání společnosti v oblasti pozemních přeprav. Roli inovátora v oboru logistiky naplnil Dachser od té doby hned několikrát, například zavedením identifikace pomocí čárových kódů do logistiky či investicemi do vlastních IT řešení. A v této strategii pokračuje dodnes – kromě vlastního, silného IT oddělení má již několik let také oddělení výzkumu a vývoje, které se zabývá aplikovaným výzkumem technologií a procesů využitelných v reálné logistické praxi.

Dachser postupně provedl několik akvizic v řadě zemí Evropy i v mimoevropských regionech, jako je Jižní Amerika, Asie či severní Afrika. Přesto zůstává i v současnosti rodinnou firmou a funguje na principech udržitelného rozvoje. Tyto principy integruje do svých strategických rozhodnutí – ať už se to týká udržitelného investování, podpory a rozvoje potenciálu zaměstnanců či sociální uvědomění a ekologický přístup k podnikání. Firma organizuje své logistické služby tak, aby minimalizovala dopady svého podnikání na životní prostředí.

Udržitelná musí být rovněž personální politika a sociální odpovědnost. Pro vzdělávání v logistice firma proto založila a provozuje vlastní Dachser Academy. Má také sofistikované programy pro podporu studentů a mladých lidí v logistice i řadu projektů na pomoc dětem v chudých regionech světa.

V roce 2015 změnil Dachser změnil svoji právní formu na Societas Europaea (SE) a převedl sem své hlavní obchodní oblasti – Road Logistics ─ pozemní přepravy (zahrnující divize European Logistics a Food Logistics) a Air & Sea Logistics ─ letecké a námořní přepravy.

V České republice působí Dachser od roku 2004, kdy se stal exkluzivním partnerem společnosti E.S.T. V roce 2006 uzavřely obě firmy smlouvu o joint venture a proces integrace byl završen v roce 2010 přejmenováním na Dachser Czech Republic.

„Ohlédneme-li se těch 90 let zpátky, vidíme jednotlivé kroky vývoje naší společnosti, které umožnily, aby se ze společnosti jediného vlastníka stal mezinárodním poskytovatelem logistických služeb. Celý svět se od základu změnil a Dachser se mění s ním, a to je pro něj a pro nás pro všechny, kteří ve společnosti působíme, velmi dobrý signál,“ uvádí Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic.

Související