Mezinárodní logistický provider Dachser a Fraunhoferův institut pro materiálové toky a logistiku (IML) se sídlem v Dortmundu prodloužily spolupráci v rámci výzkumné laboratoře Dachser Enterprise Lab o další tři roky. V centru pozornosti partnerství budou i nadále výzkumné a rozvojové projekty s praktickým využitím v logistické síti společnosti Dachser a také například digitální technologie jako datová věda, umělá inteligence, RTLS (lokalizační systémy v reálném čase), 5G a internet věcí či autonomní vozidla a adaptivní skladové systémy. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.

„Cílem společné výzkumné práce v Dachser Enterprise Labu je nejprve do detailu pochopit nové technologie a jejich potenciál pro využití v logistice a na tomto základu potom vyvíjet prototypy a koncepty, které nabízejí pro Dachser a naše zákazníky konkrétní přidanou hodnotu a mohou se stát inovací v našich procesech,“ vysvětluje Stefan Hohm, vedoucí divize pro korporátní řešení, výzkum a vývoj, který od 1. ledna 2021 převezme funkci člena představenstva zodpovědného za odbor IT & Development. „Dosavadní spolupráce dokázala, že se výsledky výzkumu z Dachser Enterprise Labu dají aplikovat do procesů a služeb celé logistické sítě,“ dodává Stefan Hohm.

„Jsme rádi, že Dachser spolupráci s Fraunhoferovým IML institutem prodloužil. Dosavadní výsledky výzkumu, ale také nové výzkumné projekty dokazují, jak důležitý je aplikovaný výzkum pro logistiku a supply chain management,“ říká prof. Michael ten Hompel, ředitel Fraunhoferova IML institutu. „Obzvlášť hrdí jsme na to, že výzkumné týmy efektivně pokračovaly ve své práci i během omezení způsobených koronavirovou pandemií. K tomu napomáhají samozřejmě technické pomůcky jako videokonference a nástroje pro řízení projektů, avšak rozhodující pro úspěšný výzkum v této náročné době je především vysoké nasazení a motivace všech spolupracovníků v Dachser Enterprise Labu,“ vyzdvihuje Michael ten Hompel.

Související