Povinnost využívat tachograf, lepší podmínky pro kontrolu tachografů, zabránění v další jízdě na dobu až 24 hodin nebo zákaz výkonu činnosti řidiče velkého vozidla na tři až šest měsíců. To jsou některé ze změn, které od počátku října zasáhly kamionovou dopravu. Vyplývá to z novely zákona o silniční dopravě, která vyšla pod číslem 115/2020. Zákon nově také rozšiřuje svou působnost na všechna motorová vozidla včetně takzvaných tatraktorů, které byly doposud často využívány pro obcházení stávajících pravidel (tatraktory jsou vozidla, která na první pohled vypadají jako nákladní automobily, jsou ale homologována jako traktory). Logistice to sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Ke zpřísnění podmínek v rámci novely zákona o silniční dopravě nás vedly zkušenosti z naší kontrolní činnosti, které ukázaly, že je třeba v některých oblastech, jakou je třeba dodržování přestávek a záznamů na tachografu, změnit stávající předpisy. Na boj proti podvodům v kamionové dopravě se více zaměřuje i Evropská unie, takže jsme k úpravám vedeni i touto iniciativou. Některé nástroje také již platí v některých okolních zemích, tak je v našem zájmu podmínky v rámci evropského prostoru, kde se kamiony volně pohybují, co nejvíce sjednotit,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Novela počítá se změnami pravidel pro přepravy, na které se nevztahuje evropské nařízení upravující přestávky a odpočinek (tzv. výjimky). Ty jsou nově upraveny zákonem,m upozornil František Jemelka. Působnost zákona se tak rozšiřuje i na tatraktory, kterými někteří dopravci obcházeli pravidla pro silniční dopravu. Oblasti výjimkové dopravy se bude týkat i povinnost tachograf používat, je-li jím vozidlo vybaveno. Nově se kvůli účinné kontrole dodržování přestávek a odpočinku bude namísto dvou dnů dokládat činnost za osm dní.

Všech řidičů kamionů se pak týká nový zákaz výkonu činnosti řidiče velkého vozidla na tři až šest měsíců, kde se ale nejedná o zákaz činnosti dle zákona č. 361/2000 Sb., tedy řidič nepřichází o své řidičské oprávnění, řídit nadále může vozidla do 3,5 tuny.

Nově je možné uložit řidiči pokutu až do 50 tisíc korun, a to v případě, že byl zjištěn podvod s tachografem, použití cizí nebo padělané karty, nebo karty, kterou řidič nahlásil jako ztracenou, nefunkční nebo odcizenou, nebo pokud řidič neumožnil přístup k tachografu nebo neuposlechl příkaz k jízdě do autorizovaného metrologického střediska za účelem kontroly tachografu.

Posíleny jsou celkově kontrolní mechanismy, upozornil František Jemelka. Kontroly mohou kromě policie využívat dostupné instituty i osoby pověřené k výkonu dozoru (dopravní úřady) – mohou vybírat kauce, zabránit v jízdě, nařídit jízdu do autorizovaného metrologického střediska kvůli kontrole tachografu, odebrat při kontrole použitou cizí, padělanou nebo nahlášenou kartu řidiče.

Zásadní změnou je rovněž to, že nově lze řidiči, který nedodržel přestávky nebo odpočinek, zabránit v další jízdě – doposud řidič při zjištěném porušení mohl po zaplacení pokuty pokračovat v řízení, což je zásadním ohrožením bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu. Nově mohou kontroloři takovému řidiči zabránit v další jízdě na dobu až 24 hodin, aby došlo k dočasnému vyřazení řidiče ze silničního provozu.

Novinky předpis přináší i taxislužbám. Zákaz zásahů do tachografů má zabránit situacím, kdy provozovatel mobilní aplikace nebo zprostředkovatel taxislužby po zjištění, že zákazník je kontrolorem, zablokuje technické prostředky nezbytné pro objednání jízdy. Týká se to mobilních telefonů, e-mailových adres a platebních karet. Další změnou je, že neplatný průkaz řidiče taxislužby bude moci odebrat odborná osoba pověřená výkonem státní správy, policista nebo strážník. Novela také rozvolňuje místní příslušnost úřadů při podávání žádosti o oprávnění řidiče taxislužby. Žadatelé budou moci požádat kterýkoli příslušný dopravní úřad.

Související