Společnost DHL v pátém vydání své Zprávy o trendech v logistice (Logistics Trend Radar) představuje celkem 29 klíčových trendů, které budou ovlivňovat odvětví logistiky v nadcházejících letech. Dokument je výsledkem rozsáhlé analýzy makrotrendů a mikrotrendů i poznatků z rozsáhlé sítě partnerů včetně výzkumných institutů, technologických firem, startupů a zákazníků.

„Megatrendy, které nás budou i nadále zaměstnávat, nejsou neznámé. Patří mezi ně nové technologie, rostoucí internetový obchod a trvalá udržitelnost,“ říká Katja Buschová, obchodní ředitelka společnosti DHL. „Některé oblasti se však budou vyvíjet rychleji než ostatní, proto musíme porozumět základním trendům a jejich vlivu na logistiku – v neposlední řadě kvůli vlivu pandemie onemocnění covid-19 na globální obchod a všechny zaměstnance. Jako globální lídr v logistice disponujeme přehledem a odbornými znalostmi pro vyhodnocení situace.“

Více než 20 tisíc odborníků na logistiku a technologie se při svých návštěvách Inovačních center DHL v uplynulých dvou letech podělilo o svůj pohled na budoucnost logistického odvětví. Jejich závěry shrnuje už pátý rok zpráva která sleduje vývoj zaznamenaný v uplynulých vydáních a v každé aktualizované edici stanovuje současné a budoucí trendy.

„Další velkou výzvou bude příprava zaměstnanců v logistice na budoucnost prostřednictvím školení a zvyšování kvalifikace, protože roste technologická sofistikovanost provozních činností. Toto bude v nadcházejících letech středem pozornosti strategických programů organizací v dodavatelských řetězcích,“ řekl Matthias Heutger, viceprezident společnosti DHL s globální odpovědností za inovace a obchodní rozvoj. Dodal, že pandemie onemocnění covid-19 urychluje již probíhající trendy – analytiku velkých dat, robotizaci, automatizaci a internet věcí, a to vše s podporou nepřetržitého pokroku v oblasti umělé inteligence. Odborníci na logistiku se musejí zorientovat na obrovském trhu nových technologií – od cloud computingu přes spolupracující roboty.

Urychlování transformačních procesů

Páté vydání Zprávy o trendech v logistice ukazuje, že jsme svědky celkového ustálení trendů z uplynulých čtyř let. Vlivem současné pandemie ovšem dochází na celém světě k dalšímu urychlování transformačních procesů. Covid-19 si vynutil rychlejší realizaci aktuálních změn v oblastech logistických inovací, automatizace a digitální práce. Digitalizace celého odvětví se tak posunula o několik let dopředu.

Naopak mnoho trendů, u nichž se původně očekávalo, že přinesou do logistického průmyslu zásadní změny, dosud svůj revoluční potenciál neprokázalo. Autonomním vozidlům a dronům brání v rozmachu legislativní i technické výzvy společně s omezenou společenskou akceptací. Logistická tržiště se stabilizovala na několika vůdčích platformách a renomovaní zasilatelé vstupují do hry s vlastními digitálními nabídkami za podpory robustních globálních logistických sítí.

Růst e-commerce

E-commmerce pokračuje v rychlém růstu, přestože na něj stále připadá jen zlomek celkových výdajů spotřebitelů v oblasti maloobchodu. Předpokládá se, že internetový obchod mezi firmami bude tento trend následovat. V porovnání se spotřebitelským trhem je však jeho velikost trojnásobná. Koronavirová pandemie způsobila urychlení jak růstu e-commerce, tak i realizace inovačních programů v dodavatelských řetězcích. Schopnost splnit zvýšené požadavky zákazníků a zajistit si tak vedoucí postavení na trhu v budoucnosti bude nakonec určena klíčovými kroky v podobě inteligentní fyzická automatizace, nástrojů pro sledování dodavatelských řetězců založené na zmiňovaném internetu věcí a předvídavé funkce umělé inteligence.

A tomu všemu začne pomáhat také další fenomén - kvantové počítače,  miliokrát rychlejší než ty dosud běžně užívané. Již brzy začnou řešit problémy, vznikající při plánování tras toku zboží v rámci dodavatelských řetězců. První náznaky, jak by bylo možné kvantovou technologii využívat v praxci, se již objevují v oblasti dopravy. Například společnost Volkswagen uzavřela partnerství se společností Carris, která provozuje autobusy, tramvaje a lanovky v Lisabonu (nikoliv ale třeba tamní metro). V rámci vůbec prvního pilotního projektu svého druhu na světě vypočítává v reálném čase za pomoci kvantových výpočtů co nejrychlejší trasy pro autobusy pohybující se v portugalské metropoli v danou chvíli v reálném provozu mezi devíti zastávkami.

Již do blízkého budoucna si lze podle autorů studie představit, že kvantové výpočty se stanou klíčovou metodou pro maximalizaci efektivity pohybu milionů balíků ve desítkách tisíc aut a letadcel po celéms větě.

Zelená ekologie

Trvalá udržitelnost je nyní pro logistický průmysl nutností, protože vlády, města i poskytovatelé řešení usilují o snižování emisí oxidů uhličitého i odpadu. Současně se také jedná o jednu z nejvyšších priorit v inovačních programech dodavatelských řetězců, což dokládá rostoucí poptávka po trvale udržitelných řešeních pro snižování odpadu, využívání nových technologií pohonu a optimalizace provozoven.

Trvale udržitelná logistika – optimalizace procesů, materiálů, nových technologií pohonu a chytré provozovny – poskytuje logistice obrovský potenciál pro zvyšování ekologičnosti. Chytrá kontejnerizace v dopravě sehraje rovněž důležitou roli při vývoji ekologického doručování v přeplněných velkoměstech.

Páté vydání Zprávy DHL o trendech v logistice (DHL Logistics Trend Radar) včetně detailních informací o projektech lze bezplatně stáhnout na adrese www.dhl.com/trendradar.

Více o nových trendech v logitice, které urychluje pandemie virového onemocnění covid-19, čtěte též v jedenáctém čísle časopisu Logistika, které vychází v pondělí 5. října.

Související