V rámci aktuálního pilotního projektu společnost Škoda Auto testuje biologicky rozložitelné folie pro balení dílů automobilů před expedicí do závodu v indické Púně. Tyto folie chrání díly stejně účinně jako materiál z umělé hmoty. Rozdíl spočívá v tom, že se po použití dají zkompostovat a po třech až šesti měsících se v logistickém parku v Púně uplatňují jako pomocná půdní látka.

Tento obalový koncept využívají zaměstnanci CKD centra v mateřském závodě společnosti Škoda v Mladé Boleslavi, automobilka tím měsíčně ušetří přibližně 500 kilogramů běžných plastových fólií. Nové CKD centrum otevřela Škoda Auto v roce 2006 a jeho hlavním úkolem je příprava a expedice rozložených vozů nebo dílů pro zahraniční závody.

„Společně s našimi kolegy ve výrobním závodě v Púně v současnosti úspěšně testujeme folie na bázi kukuřičného škrobu. Tímto způsobem se nám podařilo snížit množství běžných plastových obalů pro dodávky dílů do Púny o polovinu, přičemž poskytují dílům stejnou účinnost ochrany,“ řekl David Strnad, vedoucí logistiky značky ve Škoda Auto.

Testy v kompostérech

Za účelem efektivního snížení potřeby obalové folie pro komponenty před expedicí do indické Púny hledal útvar logistiky mladoboleslavské automobilky cíleně biologicky rozložitelné náhrady. V CKD centru následně otestovali kompostovatelnou fólii. U několika zkušebních zásilek se kontrolovalo, zda splňují přísné podmínky pro přepravu v námořních kontejnerech. Kontrola kvality po doručení dodávky do Púny neprokázala u komponentů jakékoliv poškození nebo stopy koroze.

Aby bylo možné ověřit, zda se obaly dají kompostovat podle plánu, postavili zaměstnanci logistiky v závodě kompostéry z recyklovaného materiálu. Kromě fólií je naplnili i dalšími bioodpady a již po šesti měsících se folie z velké části biologicky rozložily.

Organické hnojivo

Škoda Auto nyní testuje, zda je inovativní folie vhodná pro použití v praxi ve větším měřítku. V červenci 2020 proto spustila zmiňovaný pilotní projekt, který prozatím poběží až do června 2021.
Zkompostované obaly se budou v Púně používat mimo jiné jako organické hnojivo pro stromy v logistickém parku. Od března 2019 mají zaměstnanci z oblasti logistiky i návštěvníci možnost zasadit před branami závodu strom a přetvářet tak bývalé rumiště do podoby parku.

Solární elektrárna

Pro zvyšování udržitelného rozvoje ve výrobě a důsledné snižování ekologické stopy navíc indický závod přichází s dalšími opatřeními. Společnost Škoda Auto Volkswagen India Private Limited se tak v prosinci 2019 přihlásila k odpovědnosti za ekologicky udržitelnou budoucnost tím, že uvedla v Púně do provozu jednu z největších střešních solárních elektráren v Indii. Prostřednictvím zařízení skládajícího se z 25 770 fotovoltaických modulů je možné pokrýt roční potřebu elektřiny tohoto závodu až z 15 procent. Snížení emisí oxidu uhličitého v důsledku výroby automobilů v závodě tak ročně dosahuje hodnoty více než devět tisíc tun.

Související