Logistická a přepravní společnost FM Logistic začne pravděpodobně už příští rok ve svém centru v Tuchoměřicích u Prahy testovat drony navržené k automatizaci inventur a řízení zásob. Mezinárodní poskytovatel logistických služeb se sídlem ve francouzském Phalsbourgu působí aktuálně ve 14 zemích. Do středoevropského regionu vstoupil před 25 lety, kdy zahájil činnost v Polsku. Následovalo Česko, v roce 1999 Slovensko a po dalších šesti letech Maďarsko.

Stroje kontrolují i stav regálů

Ve francouzských skladech FM Logistic zkoušela drony Eysee od společností Hardis Group a Squadrone System již před čtyřmi lety. Stroje jsou vybaveny senzory, přičemž zabudované kamery identifikují a zaznamenávají inventarizační údaje, jež se přenášejí do systému řízení skladu (WMS). V pravidelném provozu jsou od roku 2018.

"V současné době tuto technologii využíváme pro pravidelnou kontrolu zásob − většinou na měsíční bázi. Umožňuje nám to tak rychleji vyhodnocovat stav zásob a v konečném důsledku i kvalitu vychystávání. Eliminovalo se také riziko s nesrovnalostmi fyzického a systémového stavu zásob na konci roku, které v některých případech může nastat," sdělil Jakub Morávek, manažer pro rozvoj podnikání FM Logistic v Česku a na Slovensku.

Drony pro vykonávání inventury využívá nyní společnost ve třech svých provozech, dva z nich jsou ve Francii a jeden v Polsku. Ve všech případech se jedná o klienty v sektorech FMCG a retail, pro které je toto řešení vhodné vzhledem ke značnému počtu "obhospodařovaných" položek.

Původně francouzská firma vytvořila v roce 2016 středoevropský klastr FM Logistic Střední Evropa. "Z tohoto pohledu je pro nás zajímavá zejména zkušenost z Polska, s nímž patříme do jednoho klastru a odkud se přenese i na naši slovenskou platformu v Seredi k testování. V horizontu jednoho roku by mělo dojít k testování na naší platformě v Tuchoměřicích," uvedl Morávek.

FM Logistic zkoumá také možnost kontrolovat pomocí dronů stav regálů a monitorovat jejich případná provozní poškození. U velkých klientů pak společnost zkouší využití celé letky bezpilotních strojů pro vykonání roční inventury. V jednom skladu, který obsahuje třeba i desetitisíce palet, se dá za vhodných podmínek stihnout inventura i za jedn směnu.

"Se společností Hardis Group dnes pracujeme na vývoji vlastní cloudové aplikace, která by nám dále pomohla nezávisle plánovat trasy pro drony a více do hloubky využít získaná data dle individuálních požadavků každého klienta," dodal Morávek.

"Ne každá automatizace přináší úsporu"

Jak jsme psali v letošním pátém čísle v článku, který se věnoval využití dronů při doručování zásilek, návratnost investice do této technologie je v některých případech reálná, ne ale vždy a ve všech podmínkách. A platí to i pro případy, kdy progresivní výrobní či logistické firmy testují bezpilotní letouny v oblasti inventarizace. V českých podmínkách se o tom přesvědčily automobilky Škoda Auto a Hyundai, jež po pár letech zkoušek a vyhodnocování svoje projekty zastavily.

Ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi Škoda Auto testovala stroj, který je schopen ze vzduchu identifikovat a počítat palety na vnějších plochách automobilky. Vycházel z modelu Kingfisher od české firmy Robodrone, létal rychlostí až 20 km/h a unesl až pět kilogramů užitečné zátěže. Pozice palet se nedá zjistit s dostatečnou přesností pomocí technologie GPS, proto byl vybaven technologií LIDAR (Light Detection and Ranging), která měří vzdálenost a rychlost pomocí odrazu laserového paprsku. Dron je navigován prostřednictvím 3D mapy vzniklé na základě této technologie, která zároveň rozpoznává a počítá palety pomocí algoritmů. Automobilka v říjnu 2018 oznámila, že do technologie investovala zhruba 200 tisíc eur (přes pět milionů korun).

V čem byl háček? Zkušební provoz podle tiskového oddělení Škody Auto ukázal na technická omezení provozu dronu, která byla neslučitelná se záměrem provádět sběr dat permanentně. Z tohoto stručného vyjádření lze dovozovat, že omezení mohla vyplývat například z faktu, že ve venkovním prostranství nebyla technologie zcela imunní vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Mimochodem, pro původně uvažovanou druhou fázi vývoje se počítalo s tím, že elektricky poháněný Kingfisher bude autonomně létat do nabíjecí stanice, v níž mělo být i meteorologické zařízení poskytující dronu krátkodobou předpověď počasí.

Nasazení bezpilotních strojů pro inventury ve skladech testovala i severomoravská továrna Hyundai, když původně uvažovala také o jejich nasazení venku na kontejnerovém překladišti a parkovišti vyrobených aut. Ve vnitřních skladových prostorách i v exteriérech proběhly letové testy a zkoušky čitelnosti čárových kódů na zboží ve spolupráci se společností Drone Services. "Test dronů pro inventarizaci jsme vyhodnotili a rozhodli se bezpilotní stroje nevyužívat. Z pohledu efektivity a nákladovosti pro nás nejsou řešením, nejsou pro nás rentabilní. Ukázalo se, že ne každá automatizace přináší úsporu nákladů," sdělil Pavel Barvík, mluvčí Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Inventury v Saint-Priest

Zkušenosti Škody a Hyundai ale neznamenají, že by v oblasti automotive obecně neměly drony svoje místo, ostatně například s Drone Services jednají o spolupráci další české firmy.

Například automobilka Renault Trucks (patří do skupiny Volvo Group) výše zmiňované bezpilotní stroje Eysee využívané FM Logistic úspěšně nasadila také ve svém závodu na lyonském předměstí Saint-Priest. Vyrábějí se tady nápravy k nákladním autům a většinu soupisů skladových zásob zde již provádí drony. Létají automaticky podle plánu nastaveného v digitální mapě a pomocí tří skenerů čtou čárové kódy na paletách, přičemž donedávna tak činili pracovníci skladu s dalekohledy v rukou. Nyní se jim na tabletech zvýrazňují lokace, které podle skenu nejsou v pořádku, a ty pak překontrolují fyzicky. Inventura v Saint-Priest je nyní desetkrát rychlejší než dříve, drony podle automobilky fungují naprosto spolehlivě. "S ostatními továrnami Volvo Group sdílí Renault získané zkušenosti. Vyhodnocujeme využití této technologie," uvedla mluvčí Renault Trucks pro Česko a Slovensko Tereza Porubová na dotaz, zda drony začnou létat i v dalších závodech skupiny.

Renault Trucks testuje také to, jak kvalitně bezpilotní stroje umí fotografovat ojeté tahače − pořízené obrázky mají sloužit pro prezentaci prodávaných aut na webových stránkách. "Projekt je ve zkušební fázi. Pořízení fotografií pomocí dronu uvnitř vozidla je poměrně složité a drahé. Implementace vyžaduje čas," konstatovala Tereza Porubová.

Pilotní projekt rozjel Geis

Nasazení dronů pro inventarizace zásob je výhodné hlavně pro vyšší patra regálových systémů, které jinak kontrolují manuálně pracovníci třeba z revizních klecí na vysokozdvižných vozících. Řada společností právě u této činnosti zvažuje její nákladové i bezpečnostní okolnosti.

Například poskytovatel logistických služeb Geis již bezpilotní stroje také testuje. "Nasazení dronů ve skladech v rámci horních pater by nám mělo zajistit zrychlení celého procesu inventury a tím i podstatné ušetření nákladů na její provedení. Osobně jsem velice zvědav, jak se nám pilotní projekt osvědčí v reálném provozu, a doufám, že se nám ho podaří zavést ve většině našich skladů," řekl ředitel logistiky společnosti Geis CZ Pavel Křížek.

Související