Společnost DHL Supply Chain prodloužila dlouhodobou spolupráci s oděvní firmou Levi Strauss & Co. o dalších pět let. Ikonická oděvní forma využívá logistické služby DHL Supply Chain v Česku již od roku 2008. Skladování a distribuci oděvů, bot a módních doplňků světoznámých značek zajišťují zaměstnanci nového distribučního centra v průmyslové zóně Pohořelice nedaleko Brna. Výstavba objektu byla zahájena v květnu 2019 a na konci března 2020 byla úspěšně zakončena kolaudací.

„Nově vybudovaný sklad v Pohořelicích podpoří obchodní růst populární značky Levi’s v Evropě. Při přípravě řešení nového distribučního centra pro Levi’s jsme využili rozsáhlé know-how, které jsme nashromáždili v oblasti logistických řešení pro módní průmysl,“ říká Petr Káňa, regionální ředitel provozů DHL Supply Chain na Moravě.

Mezi Asií a Evropou

Zboží se do Pohořelic dováží především z asijských zemí a je přepravováno z velké části kamiony a v kontejnerech. V distribučním centru je k dispozici více než 18 200 metrů čtverečních plochy v hlavní skladovací hale a mezaninu. Dalších 1200 metrů čtverečních je vyhrazeno pro kanceláře a zázemí pro zaměstnance. Přemisťování zboží usnadňují dopravníkové systémy a další manipulační technika, jejíž hospodárný provoz zajišťuje napájení z lithium-iontových akumulátorů.

Téměř třetina zboží putuje z Pohořelic za zákazníky do Itálie. Dalšími velkými odběrateli jsou Německo, Rakousko a Švýcarsko. Až u poloviny objednávek zákazníků je s vychystáváním kartonů a jednotlivého zboží z širokého sortimentu společnosti Levi Strauss & Co. spojeno také poskytování dalších služeb. Jedná se například o nalepování různých štítků podle specifických požadavků zákazníka, přebalování, balení do sáčků nebo speciálních kartonů či o tisk specifických dodacích listů. Pohořelický sklad kromě toho zpracovává také vratky a poskytuje cross-docking.

Budoucnost: hlasová podpora

Nad efektivním a spolehlivým průběhem provozních činností bdí moderní software. Pohořelický provoz přešel v oblasti softwarového řízení skladu z původního systému WMS na nový Blue Yonder a do budoucna počítá se zavedením inovativní metody vychystávání s hlasovou podporou (Pick by Voice). Při ní bude pracovník ve skladu postupovat podle hlasových pokynů. Systém eliminuje používání papírových dokumentů a ponechává pracovníkům volné ruce. Tím se výrazně zvyšuje produktivita práce i její kvalita.

Při návrhu nového pohořelického skladu pro distribuci zboží společnosti Levi Strauss & Co. hrála významnou roli také energetická hospodárnost ve spojení s efektivním využíváním zdrojů a ochranou životního prostředí. Osvětlení skladu je řízeno inteligentním systémem, který dostává od senzorů informace o intenzitě přirozeného světla. Jako zdroj umělého světla slouží výhradně elektroluminiscenční diody (LED) s minimální spotřebou elektrické energie. Celkovou spotřebu vody snižují bezvodé pisoáry a energie šetří zesílené izolace stěn a stropu budovy. Uvedená opatření jsou součástí ekologického programu GoGreen společnosti DHL Supply Chain.

Související