Perspektivnost alternativních pohonů záleží zejména na kategorii užitkových vozidel. V krátkodobém až střednědobém horizontu se zřejmě uplatní paliva na bázi metanu, tedy stlačený zemní plyn CNG, vhodný pro lehká užitková vozidla především v městské logistice. Výhodou CNG je jednoduchá a vyzkoušená technologie, hustá síť plnicích stanic i cena. Naopak zkapalněný zemní plyn LNG je volbou zejména pro těžká nákladní vozidla na dlouhých trasách. Oproti CNG má zhruba třikrát menší objem a nákladní vozy tak se stejným objemem paliva ujedou třikrát větší vzdálenost.

"V dlouhodobějším horizontu však mají jednoznačnou budoucnost elektrické pohony," říká Libor Špička, výzkumný pracovník z Centra dopravního výzkumu. "Způsob uložení energie závisí na kategorii vozidel. U lehkých užitkových vozidel jsou již v současné době využívány baterie a v závislosti na vývoji technologií lze do budoucna v této kategorii očekávat také uplatnění palivových článků."

Bateriové elektromobily mohou být se současnými typy baterií a jejich energetickou hodnotou nasazovány zejména v městské logistice. Využití bateriových elektromobilů pro dlouhé cesty těžkých vozidel však zatím není příliš vhodné vzhledem k hmotnosti akumulátorů a nutnosti častého dobíjení. Elektromobily navíc stále nemají dostatečnou infrastrukturu potřebnou k jejich dobíjení.

Bioplyn

Další možností, jak posílit ekologičnost dopravy, je nahradit zemní plyn bioplynem, který se vyrábí z organických zbytků.

Hybrid

Nasazení hybridního pohonu má smysl v městském provozu s častými rozjezdy a brzděním. V principu je ovšem slabinou každé hybridní technologie její komplikovanost.

Pro rozvoj alternativních pohonů se vyslovuje také Svaz průmyslu a dopravy ČR. "Podporujeme všechny konkurenční technologie a zachování principu technologické neutrality," říká prezident svazu Jaroslav Hanák.

V dálkové dopravě má budoucnost jako palivo také vodík. Mezi jeho výhody patří větší dojezd a relativně rychlé doplňování paliva i jeho bezeztrátové skladování. Bude ovšem třeba vyřešit problémy s vysokými náklady na výrobu i skladování a chybějící infrastrukturu pro doplňování paliva. "Vodík tak vidíme jako palivo budoucnosti, které bude reálné spíše pro třetí dekádu 21. století a pro větší firemní flotily. Už teď se ale vozidla na vodík vyvíjejí a dlouhodobě testují, a to i v České republice, například díky ÚJV Řež," dodává Jaroslav Hanák.

Výhody a nevýhody alternativ

Alternativní pohony mohou mít z ekonomického hlediska v různých zemích některé výhody − třeba nulová sazba složky mýtného, menší daňové zatížení paliva a zvýhodnění tam, kde je uplatňována regulace přístupu do měst s nízkoemisními zónami či zónami zpoplatnění. Patří sem i možné upřednostňování dopravců při zadávání tzv. zelených veřejných zakázek.

Naopak nevýhodou je vyšší pořizovací cena vozidel, kterou by ovšem měly vyvažovat nižší provozní náklady za dobu životnosti. Ekonomické bilance se budou postupně měnit v souvislosti s vývojem technologií, objemem výroby, podporou alternativních pohonů a znevýhodňováním konvenčních pohonů.

Ovšem pokud jde o dostupnost paliva, jednoznačně zatím dominuje naftový pohon. "Na konci prvního čtvrtletí letošního roku bylo podle statistik Českého plynárenského svazu provozováno 210 veřejných plnicích stanic CNG, 224 domácích plnicích zařízení, jedna veřejná a tři mobilní plnicí stanice LNG," říká Libor Špička.

Diesel nemusí být sprosté slovo

Ačkoli mají alternativní paliva mnohé výhody, naftě jako palivu ještě nezní umíráček. "Klasický naftový pohon se díky postupnému zavádění norem Euro podařilo za posledních 20 let dostat k tak vysoké technologické vyspělosti, že jeho emise jsou srovnatelné s některými alternativními pohony, třeba plynem," říká David Chleboun z marketingu Mercedes-Benz Trucks Česká republika. "Žádný z alternativních pohonů se mu zatím v každodenní praxi v řadě hledisek nedokáže ekonomicky ani provozně vyrovnat." Ekonomická návratnost plynových vozidel je podle něj dána především rozdílem v ceně paliva a případnou podporou ze strany státu. "Pokud plyn nenakoupíte výrazně levněji než naftu, investice do plynového pohonu nákladního vozu se během běžného cyklu používání nákladních vozidel ani do zhruba osmi let pravděpodobně nevrátí," říká David Chleboun.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci