První dopady koronavirové krize pocítili čeští autodopravci již během března a dubna, nicméně hlavní důsledky krize a přijatých opatření přicházely opožděně, zejména v průběhu druhého čtvrtletí.

"Za toto období budeme mít relevantní data v průběhu měsíce srpna. V současné době se zmírnil dříve často opakovaný nedostatek profesionálních řidičů," říká Tomáš Bícera, ředitel Institutu silniční dopravy Česmad Bohemia. Důvodem je podle něj skutečnost, že se na trh dostalo několik skupin řidičů.

První a početně nejmenší skupinou jsou ti, jejichž firmy krizi neustály a byly nuceny skončit. Druhou skupinou jsou řidiči, které firmy propustily, protože pro ně neměly práci. Tito lidé jsou volní jen dočasně, hledají krátkodobé zaměstnání a většina čeká, že se brzy vrátí ke své původní firmě. U třetí skupiny lze mluvit o takzvané optimalizaci. To jsou řidiči, se kterými nebyly firmy ani dříve spokojeny, ale jednoduše je neměly kým nahradit. Nyní zaměstnavatelé získali možnost stavy řidičů obměnit.

-7 %

Data předpokládají letošní pokles ekonomiky kolem sedmi procent s jejím následným růstem v příštím roce přibližně o pět procent. To by mělo snížit poptávku po řidičích.

Demografie

Ani aktuální trendy v ekonomice nemohou změnit nepříznivou demografii řidičské profese. Řidiči odcházejí do důchodu a nejsou dostatečně nahrazováni mladou generací.

Situace se vrací do předkrizového stavu

Z hlediska velkých dopravních firem ale k příliš velkým změnám nedošlo. "Po krátkodobém rapidním zvýšení poptávky řidičů po práci, které souviselo se zastavením produkce v řadě sektorů, zejména automotive, se situace postupně vrací do předkrizového stavu, který by se dal obecně specifikovat jako převis nabídky řidičských míst nad poptávkou," komentuje Vladimír Černý, personální ředitel ESA logistika.

Podobně vidí situaci také Petr Družkovský, provozní ředitel Geis CZ. "V tomto ohledu jsme opravdu zásadní a výraznou změnu nezaznamenali. Nemůžeme hovořit o trendu, ale zatím to vypadá, že oproti kritické situaci před pandemií se situace s nedostatkem řidičů o něco zlepšila, protože někteří dopravci během nouzového stavu mohli přijít o zakázky a dostat se do situace, že museli propouštět."

Zaměstnavatelé si ovšem dál díky "covidové" podpoře řidiče drží pro případ rychlého restartu nebo naopak řidiči čekají na opětovný nástup do původní firmy − což může, ale také nemusí nastat. Období, ve kterém bude hledat práci více řidičů, teprve přijde, shodují se dopravci.

Vyhlídky v dopravě i logistice zůstávají nejisté

Co tedy čeká dopravní firmy i řidiče v budoucnu? "S každou ekonomickou krizí přirozeně klesá výroba i spotřeba, lze předpokládat, že poptávka po řidičích se tedy sníží," konstatuje Tomáš Řehák, manažer centrálního náboru ManpowerGroup. Také Tomáš Bícera v této souvislosti upozorňuje, že poslední makroekonomická data předpokládají letošní pokles ekonomiky kolem sedmi procent s jejím následným růstem v příštím roce přibližně o pět procent.

"Navíc lze jen stěží předjímat, jaký vývoj nás ještě v letošním roce čeká a jak dlouho se bude ekonomika z letošního šoku vzpamatovávat," říká Tomáš Bícera. "Pokud nás nepostihne například druhá pandemická vlna, lze očekávat postupný náběh ekonomiky a s tím i opětovně pomalé zvyšování zaměstnanosti."

Nastartování průmyslu, růst ve stavebnictví a zvýšená poptávka obyvatel po zboží jsou základními klíči k úspěchu nákladní dopravy. Pokud se podaří tyto segmenty postupně nastartovat, lze očekávat zvýšenou potřebu firem po nových řidičích. Jejich zdroje zůstávají ovšem i nadále limitované, a do budoucna lze proto očekávat opětovný celoevropský nedostatek profesionálních řidičů.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci