Podíl dopravy jako celku na celkové roční konečné spotřebě energie stále stoupá. "Důvodem negativního vývoje je vysoký podíl automobilů na přepravních výkonech osob i na přepravních výkonech věcí," říká Renáta Slabá z odboru strategie ministerstva dopravy. Celkem 98 procent energie pro dopravu nyní přitom v Česku zajišťují ropná paliva a jejich náhražky.

Vysoká energetická náročnost především silniční dopravy a spalování uhlovodíkových paliv mají za následek další negativní jevy. Jde o emise oxidu uhličitého, který má nepříznivý dopad na změny klimatu, i o produkci toxických látek, jež jsou škodlivé pro lidské zdraví.

Závazky české vlády

V tomto textu se pochopitelně zaměřujeme na nákladní dopravu, zajišťující přepravu zboží. Na některé problémy spojené s dopady jejích účinků na celou společnost a možná východiska upozornila Koncepce nákladní dopravy pro léta 2017 až 2023 (s výhledem do roku 2030), kterou v lednu 2017 svým usnesením schválila česká vláda. "Plnění cílů v oblasti dopadů na životní prostředí se nedaří příliš naplňovat," říká Lukáš Soukup z odboru drah ministerstva dopravy. Upozorňuje ale, že konečné soudy by byly nyní předčasné.

98 %

energie pro dopravu v Česku zajišťují ropná paliva a jejich náhražky.

2 %

energie pro dopravu pokrývá elektřina, jež zajišťuje 20 % přepravních výkonů v osobní dopravě a zhruba 26 % přepravních výkonů v nákladní dopravě.

Česká vláda se již v minulosti také přihlásila k jednomu z cílů Evropské unie, kterým je přesun 30 procent silniční nákladní dopravy nad 300 kilometrů na železniční nebo vodní dopravu (v případě Česka přitom jako alternativa připadá do úvahy především doprava železniční).

A letos v květnu podle Hospodářských novin vláda sdělila Evropské komisi, že podporuje unijní cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Zjednodušeně řečeno jde o to, že by unie měla produkovat jen minimum skleníkových plynů a ty, které se do ovzduší přesto dostanou, by pohltily lesy či nově vyvinuté technologie.

Výluky nemají způsobovat kolapsy

Jen dvě procenta energie pro dopravu jako celek pocházejí v Česku z elektřiny. Ta ovšem díky vysoké efektivitě zajišťuje téměř 20 procent přepravních výkonů v osobní dopravě a zhruba 26 procent přepravních výkonů v nákladní dopravě.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci