Mezinárodní logistický provider Dachser zahájil provoz nového skladu nebezpečného zboží o velikosti 21 800 metrů čtvrerečních v německém městě Malsch nedaleko Karlsruhe. Speciálně vybavené prostory jsou uzpůsobené pro bezpečné skladování chemických výrobků a nebezpečného materiálu, jako jsou barvy, nátěrové hmoty a lepidla, a nabízejí celkovou kapacitu 43 tisíc paletových míst. Dachser do nového skladu investoval více než 20 milionů euro.

Spojení do Francie

Bádensko-Würtemberssko patří mezi prvních pět německých spolkových zemí co do objemu obratu generovaného chemickým průmyslem. Proto je zde silná poptávka po partnerech pro přepravy, které nabízejí i bezpečné skladování chemických výrobků a nebezpečného zboží. Logistické centrum Dachseru u Karlsruhe se stalo významným logistickým hubem pro chemické výrobky v rámci celé evropské logistické sítě společnosti. Další výhodou této pobočky je také výborné spojení do Francie, která představuje nejvýznamnější exportní destinaci německého chemického průmyslu. „Neustále rostoucí poptávka chemického průmyslu nás přiměla vybudovat nové prostory,” říká Bernd Grossmann, manažer pobočky v Malschi.

Výstavba nového skladu pro nebezpečné zboží byla zahájena na jaře roku 2018 a první zákazníci se nastěhovali v únoru 2019. Oficiální zahájení provozu proběhlo před několika týdny, kdy byly dokončeny všechny práce spojené s novou nemovitostí. Veškeré skladování, přepravy a další logistické služby jsou nyní plně v provozu a na pobočku jsou napojené přímé denní linky husté logistické sítě společnosti Dachser mířící z a do celé Evropy.

Know-how pro chemický průmysl

Nový sklad nebezpečného zboží má kapacitu 43 tisíc paletových míst na ploše o velikosti 21 800 metrů čtverečních. Sklad je rozdělený do devíti sekcí oddělených protipožárními příčkami. Každá sekce je vybavena automatickým protipožárním systémem, a to jak sprinklery zabudovanými ve stropech, tak i v regálových systémech. Podlahy jsou vyrobené speciálně tak, aby zabraňovaly průniku chemických látek a vody na hašení požáru, bariéry ve vývodech odpadní vody potom zahrnují i zvýšené prvky ochrany podzemních vod.

Dachser má zkušenosti se zacházením s nebezpečnými látkami a nabízí globální oborové řešení Dachser Chem-Logistics, které je uzpůsobené na míru logistickým potřebám chemického průmyslu a zahrnuje ty nejvyšší bezpečnostní standardy. Například ve společnosti působí centrální tým pro řízení zakázek z oblasti nebezpečného zboží a také 226 regionálních bezpečnostních poradců pro segment nebezpečného zboží.

Také v Česku nabízí Dachser řešení pro chemický průmysl a má z této oblasti řadu referenčních zákazníků. Garancí bezpečného zacházení s nebezpečnými zásilkami je i osvědčení Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii.

Související