„Zaškolování“ robotů pro práci ve skladech není snadné. DHL Supply Chain ve spolupráci s Microsoftem a tvůrcem umělé inteligence Blue Yonder proto vytvořily novou robotickou platformu. Umožňuje snadnou instalaci nových zařízení a využívá při tom automatického rozpoznávání a konfigurace hardwaru.

Robotická platforma výrazně zkrátí dobu integrace a sníží nároky na programování při zavádění nových zařízení pro automatizaci skladů. Zákazníkům DHL také poskytne větší flexibilitu při výběru vhodných robotických systémů na základě jejich individuálních potřeb. Řešení využívá služby pro internet věcí a cloudové platformy Microsoft Azure.

První implementace ve skladu DHL Supply Chain v Madridu  s roboty 6 River Systems již prokázala, že nová platforma dokáže snižovat složitost a urychlovat integraci robotických systémů do stávajícího systému řízení skladu. Platforma současně poskytuje zákazníkům větší flexibilitu při výběru robotů od různých dodavatelů a jejich integraci do jednoho uceleného systému. Robotická platforma funguje na platformě Luminate společnosti Blue Yonder, jejíž řízení úkolů je založeno na strojovém učení. Díky tomu je dosahováno nejvyšší úrovně efektivity provozních činností ve skladu.

Nová softwarová platforma je jen jednou částí strategie digitalizace celé společnosti DHL Supply Chain, která zahrnuje také využívání klíčových technologií DHL, mezi něž patří roboti nebo chytré provozní činnosti využívající nositelná zařízení a datové analýzy. Nová softwarová platforma přesto hraje zásadní roli pro urychlené zavádění nových technologií a jejich využívání ve velkém rozsahu.

„Globální využívání robotů a robotických systémů je neoddělitelnou součástí naší strategie zaměřené na podporu zaměstnanců a vylepšování provozů zákazníků,“ říká Markus Voss, globální ředitel IT a provozní ředitel společnosti DHL Supply Chain. „Automatizace a kolaborativní robotika nám umožňují zvyšovat flexibilitu provozních procesů, optimalizovat ergonomii a zvyšovat atraktivitu práce pro naše zaměstnance nahrazováním monotónních, opakujících se a mimořádně vyčerpávajících aktivit.“