1) Jakým způsobem vaše podnikání zasáhla koronavirová pandemie?
2) Až omezující opatření skončí, jaké budou podle vás konkrétní dopady na váš obor a na vaši firmu?
3) Funguje spolupráce s úřady? Jaké máte zkušenosti se získáváním ochranných prostředků pro pracovníky?


Štěpán Dlouhý
provozní ředitel, ESA logistika

1. Logistické firmy skladující a dopravující FMCG (zejména potraviny) zaznamenaly na začátku pandemie až 150procentní navýšení oproti normálu. Pak objemy v tomto oboru klesly zhruba na 70 procent normálního stavu, aby se opět vyhouply ke špičkám během velikonočních svátků. Během prvotního náporu jsme museli zapojit veškeré naše kapacity a kooperovat i s dalšími logistickými firmami, nyní naopak musíme odmítat nabídky jejich volných kapacit. Stav je zcela nepředvídatelný, proto je obvyklé plánování kapacit velmi obtížné. To snižuje efektivitu a často vyžaduje další finanční prostředky. Současnému stavu nepomáhá ani nepředvídatelné čekání kamionů na hranicích mezi státy.

Přijde ochlazení

Logistické firmy musí počítat s ochlazením poptávky. Propad objemů a tržeb bude záviset na náběhu výroby. Aleš Willert z C.S. Cargo očekává 20procentní pokles a velký tlak zákazníků na ceny.

Chyběly roušky
Logistické firmy si zejména v počátku pandemie musely poradit s nedostatkem ochranných prostředků. Mnohé z nich si samy vyráběly například roušky pro své zaměstnance.

150 %
Logistické firmy skladující a dopravující FMCG zaznamenaly na začátku pandemie až 150procentní navýšení oproti normálu.

Museli jsme čelit − a stále čelíme − obavám našich řidičů, skladového personálu a všech pracovních pozic potenciálně vystavených nákaze o zdraví své a svých starších příbuzných. Snažíme se tyto profese přednostně vybavovat ochrannými prostředky a vycházíme jim vstříc, i pokud se rozhodnou dočasně práci přerušit.

2. Pokud dojde k relativně rychlému narovnání v řádu několika málo týdnů, budou zásobovací řetězce pracovat tak, jak je známe. V nejbližším horizontu se zvýší objem B2C zboží dodávaného prostřednictvím internetových obchodů jako důsledek momentálně uzavřených obchodů a souvisejícího nárůstu on-line sektoru. Současně očekáváme zvýšený objemu zboží distribuovaného v kategoriích B2B tímto způsobem.

3. Vstoupili jsme do kontaktu s několika ministerstvy a zejména krajskou hygienickou stanicí, kde jsme ze začátku nástupu pandemie a omezení konzultovali nastavená opatření. Tyto instituce však byly zahlceny, takže o systematické podpoře se nedalo hovořit. Stejně jako o poskytování ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků nebo o pomoci při zajištění jejich dostupnosti. V tomto ohledu jsou nároky a s nimi spojené náklady vysoké, avšak pomoc státu nulová. Obchodní prostředí nákupu ochranných pomůcek šlo přirovnat k "arabskému bazaru". Na trhu se objevili překupníci a i poctiví obchodníci se nechtěně dostali do jejich role, neboť jejich dodávky byly často během přepravy do Česka nebo přímo v okolních státech zabaveny pro státní potřebu na hranicích. Reálně tak mohli počítat jen s tím, co bylo opravdu na skladě. S tím souvisely i dodací lhůty, které se z běžného "zítra" nečekaně překlopily do "možná do týdne, nebo později". Logistické a další společnosti se tak dostaly do situace "ochraň se, kdo a jak můžeš". Jen díky usilovné denní práci vyčleněného týmu nákupčích ochranných pomůcek se nám dařilo situaci zvládnout a chránit naše pracovníky i jejich okolí za cenu mimořádných prostředků. Současná situace se postupně stabilizuje.


Jan Pihar
generální ředitel, Dachser Czech Republic

1. Koronavirová krize s sebou přináší enormní sociální a ekonomické výzvy, a to na globální úrovni. Dachser působí se svými vlastními pobočkami ve 44 zemích, přičemž každá z nich je konfrontována s více či méně striktními opatřeními souvisejícími s novým koronavirem. Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci je těžké predikovat konečný vliv na náš byznys, takže můžeme situaci jen každý den znovu vyhodnocovat a aktivně a flexibilně se jí přizpůsobovat. Naším hlavním zájmem je prevence rozšíření onemocnění covid-19 v našich pobočkách pomocí rozsáhlých hygienických a preventivních opatření a zabezpečení fungování naší sítě a tím i dodávek zboží pro širokou veřejnost. A doposud se nám to daří.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci