Organizaci Médecins Sans Frontiéres založili v roce 1971 francouzští lékaři a novináři. Jejím úkolem je jak poskytovat zdravotní péči − operovat, léčit podvyživené děti i infekční nemoci, očkovat proti nemocem, ale také zajišťovat porodní a mateřskou péči −, tak školit místní personál a informovat veřejnost o situaci lidí v nouzi.

Zásobovací řetěz v praxi

Jedním z nejdůležitějších článků celé organizace je pro Lékaře bez hranic logistika. Zásobovací střediska doručují ročně až 12 tisíc tun zdravotnického materiálu a vybavení do krizových oblastí. Součástí zásobovacího řetězce je kontrola kvality, schvalování zdravotnických potřeb, nákup dodávek, skladování, příprava objednávek, doprava a samozřejmě dobře koordinovaní a spolupracující zaměstnanci, lékaři, logistici a dobrovolníci.

Před otevřením mise se jako první osloví místní autority − patřičná ministerstva − a začne s nimi vyjednávání o spolupráci. Logistici domlouvají různé potřebné dokumenty, aby bylo zásobování míst co nejsnadnější a nejrychlejší. To je obzvlášť důležité v nestabilních zemích postižených třeba válečným konfliktem.

300

Logistika je důležitá hned od začátku každé mise. V kritických situacích musí Lékaři bez hranic rychle dostat na odlehlé místo až 300 tun materiálu.

2 dny

V případě mimořádných situací zásobovací středisko odesílá zásoby letecky, ty jsou pak doručeny většinou do 48 hodin.

12 tis.

Až tolik tun zdravotnického materiálu a vybavení doručují ročně zásobovací střediska do krizových oblastí.

Na místo, kde lékaři budou zasahovat, nejprve vyráží "emergency team" složený z doktorů, zdravotníků a logistiků. Právě logistici mají za úkol připravit místo − ubytování, kanceláře, sklady − a zajistit vozový park a pracovníky pro vykládky a nakládky materiálu.

Nejprve je třeba vyhodnotit situaci v postižené oblasti − například zda jsou nutné speciální ochranné oděvy, co vše bude potřeba a jaké jsou zásoby, které se dají nakoupit a naopak které je třeba zajistit. Na základě stanovení potřeby a naléhavosti se vytvoří objednávka pro zásobovací středisko. To objednávku zpracuje a snaží se o co nejrychlejší doručení. Dodávky zásob pak vyrážejí z různých míst − doručení se pohybuje od několika hodin přes týdny až po dobu jednoho měsíce.

Logistik v místě pravidelně eviduje zásoby, kontroluje jejich kvalitu i množství. Postupně se tým doplňuje a nahrazuje místními specialisty. "Tým s sebou přepravuje zásoby asi tak na týden a materiál, který pravděpodobně bude potřebovat. Na místě se pak zhodnotí situace a doobjednají potřebné zásoby a další materiál. Na začátku mise se používají připravené, tzv. emergency kity s léky třeba na léčbu tuberkulózy či trauma kity, které obsahují veškeré potřebné vybavení na 30 operací," vysvětluje Zdeněk Müller, logistik Lékařů bez hranic.

V případě mimořádných situací zásobovací středisko odesílá zásoby letecky, ty jsou pak doručeny většinou do 48 hodin. V takových situacích se využívají nouzové sady.

Sklady Lékařů bez hranic jsou v různých místech světa. Ten největší je v Bordeaux, další pak třeba v Belgii nebo v Nairobi. Logistická centra zajišťují nákup, testování, skladování i balení zásob. Takto funguje logistický systém na mezinárodní úrovni.

Kromě toho Lékaři bez hranic vytvořili dílnu, která přizpůsobuje terénní vozidla tak, aby splňovala nároky a standardy organizace, a také mají speciální leteckou organizační jednotku, která koordinuje vzdušné zdroje doručující zásoby jednotlivým týmům.

Logistický systém na lokální úrovni funguje hlavně v rámci místního trhu. Tam se vytvářejí zásoby na delší období a nastupuje podrobnější a přesnější plánování zásob a přepravy, kontrola léků a jejich exspirace apod. Plánování zásob je u léků velmi důležité, protože je třeba objednat co nejpřesnější množství. Aby nebylo léků málo ani se nemusely zbytečně likvidovat.

Práce v dodavatelském řetězci Lékařů bez hranic je náročná. Logistici musí zajistit přístup léků ke všem pacientům, i v těch nejodlehlejších místech. Musí být připraveni na neočekávané situace, například že se životně důležitá dodávka zasekne někde na cestě, a pružně na ně reagovat a vymyslet alternativní plán. Logistici musí mít skvělé organizační schopnosti. Často totiž mají na starosti celý dodavatelský řetězec, nejen jeho malou část. Právě nezávislý a vertikálně integrovaný dodavatelský řetězec umožňuje lépe reagovat na potřeby pacientů všude po světě.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.