Pandemie nového typu koronaviru mění fungování prakticky celého světa. Opatření na všech frontách se úzce dotýkají i logistiky a dodavatelských řetězců. Na toto odvětví nebyla ještě nikdy − snad s výjimkou velkých válek − upřena pozornost celého světa tak ostražitě. Objevují se i první odhady, jaké dopady bude mít "koronakrize" na budoucí fungování logistických řetězců, i když firmy zatím spíš hasí největší problémy.

Lidé se nyní soustřeďují na nákup nejnutnějšího zboží a využívají zejména on-line prodej. E-shopy proto ladí dodávky i zásoby, řada tradičnějších prodejců se zaměřuje na vylepšení nebo teprve zavedení internetového kanálu, doručovatelé rozjíždějí nové služby. Díky překotnému zdokonalování on-line platforem a zásobovacích systémů bude svět e-commerce do budoucna lépe připravený na jiné podobné krize, navíc se stane ještě přívětivějším a lákavějším místem pro nakupování. Je tak pravděpodobné, že u něj řada "nováčků" zůstane, čemuž se budou muset přizpůsobit i dodavatelské řetězce. Mírnit to ovšem bude tlak na udržitelnost, protože distribuce zboží převážně po jednom kusu a množství obalů, které je k tomu potřeba, vyvolává otazníky ohledně ekologické náročnosti logistiky e-commerce.

Bezpochyby obrovský vliv má současná krize na to, jak budou firmy dál uvažovat o řízení komplikovaných globálních toků výrobků a vytváření zásob. Řada oborů je závislá na přepravách dílů a zboží přes celý svět, na dodavatelích svých dodavatelů a na zásobování blížícím se modelu just-in-time. To ale zvyšuje jejich zranitelnost.

"Do budoucna bychom se měli zamyslet, zda je skutečně nutné převážet výrobky tisíce kilometrů mezi různými kontinenty. Místo toho bychom některé procesy mohli lokalizovat. Nové technologické postupy šetří lidskou práci. Díky tomu již nebudeme muset přesouvat výrobu za levnější pracovní silou. Lokalizace zvýší spolehlivost dodávek, a navíc bude šetrnější k našemu životnímu prostředí," píše ve svém komentáři ekonom Štěpán Křeček. Lokální výroba je tím ožehavější téma, čím víc se ukazuje, jak moc jsme závislí na východoasijských trzích, když na nich potřebujeme nyní nakupovat i tak základní věc pro fungování státu, jako jsou roušky.

Nicméně každá krize jednou skončí a globální obchodní kolotoč se opět roztočí. Příštím vítězem ale může být ten, kdo najde v honbě za ziskem prostor i pro větší obezřetnost a předvídavost.

Související