RIZIKOVÝCH FAKTORŮ JE MNOHO, NA NĚKTERÉ SE NELZE PŘIPRAVIT

Díky postupující celosvětové globalizaci se nacházíme v době, která se vyznačuje stále intenzivnější provázaností všech oborů lidské činnosti. Výjimkou tak není ani odvětví logistiky a přepravy v prostředí globálních dodavatelských řetězců. Ty mohou být, v případě zásahu negativního jevu nebo faktoru, postiženy doslova dominovým efektem s následnými velmi vážnými dopady v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Takových rizikových faktorů se může vyskytnout celá řada. V poslední době nejčastěji zmiňovanými byly obchodní neshody mezi USA a dalšími státy, zvláště pak Čínou, a to kvůli zavádění jednostranných dovozních cel. Dále pak nejistota spojená s vystoupením Velké Británie z EU, ale i rizika plynoucí ze změn týkajících se měnícího se klimatu a s ním souvisejících extrémů v počasí. Sucho, požáry, bouře nebo povodně postihují dodavatelské řetězce výrazně častěji, než tomu bylo v minulosti.

Mezi často zmiňované hrozby, které vážně postihovaly globální dodavatelské řetězce, se řadily i stále častěji se vyskytující kybernetické útoky.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci