Ke kolizím techniky i ostatním mimořádným událostem dochází ve skladech a logistických halách z mnoha příčin. Podobně jako v jiných oblastech života i zde jde ve většině případů o nedodržování předepsaných pracovních postupů. Řidič nevěnuje dostatečně svou pozornost řízení vozíku, nerespektuje značení, někdy dokonce používá při řízení mobilní telefon a podobně. A kolem něj se pohybuje řada dalších osob, jako jsou manipulanti, obsluha výrobních technologií, vychystávači, úklidoví pracovníci, chodci či řidiči nákladních vozidel.

Důležitým − a často zanedbávaným − bezpečnostním prvkem vozíku je pás. Jeho nepoužívání v případě převrácení vozíku téměř vždy vede k těžkým, někdy i fatálním zraněním. Ale jsou i drobnější prohřešky, jako je nerespektování pravidel či bezpečnostního značení a řada dalších.

Každý provoz má svá specifická rizika vyplývající z frekvence provozu, typů nasazených vozíků, zkušeností řidičů, velikosti manipulovaných nákladů nebo výšky regálového systému. Různí se také provozní podmínky, kvalita podlahy, šířky uliček a tím prostor pro manévrování.

Zapni si pás!

Důležitým a zanedbávaným bezpečnostním prvkem ve vozíku je bezpečnostní pás. Jeho nepoužívání v případě převrácení vozíku téměř vždy vede k těžkým, někdy i fatálním zraněním.

Nárazy vozíků

Havárie vozíků mohou mít vážné následky. Náraz do regálu, srážka dvou vozíků, nebo dokonce náraz do osoby představují nemalé riziko. Kolik takových událostí se ve skladech během roku stává?

"Jediné sledované údaje se týkají pracovní úrazovosti, z nich lze velmi snadno vyčíst, že při srážce chodce s vysokozdvižným vozíkem dochází nejzávažnějším a často bohužel i smrtelným úrazů. Ale údaje o samotných nehodách, jako je náraz do regálu či do jiné manipulační techniky, se samostatně neevidují. Přitom především tato čísla by měla pomoci při implementaci preventivních opatření, která by tak mohla pomoci eliminovat zmíněné vážné pracovní úrazy," říká Lukáš Vavřička, poradce pro bezpečný provoz a manipulaci ve firmě Linde MH.

Dnes existuje mnoho technických a organizačních opatření, která dokážou nebezpečné situace ve skladech omezit či téměř vyloučit. Základem prevence je správné vyhodnocení rizik prováděných činností. Z organizačních opatření lze zmínit například omezení přístupu nepovolaným osobám, pravidelná školení, kontroly technického stavu manipulační techniky. A zapomenout se také nesmí na používání osobních ochranných pracovních pomůcek nebo vhodné značení ploch.

Co udělat pro bezpečnost

Rovněž technických opatření ke snížení nehodovosti ve skladech je široká škála − od asistenčních systémů zajišťujících detekci a interakci mezi manipulační technikou a chodci nebo mezi technikou navzájem přes kamerové systémy po čidla pro detekci vzdálenosti techniky od překážky a otřesové senzory. Patří sem rovněž bezpečnostní osvětlení vozíků i různá vizuální a akustická zařízení i třeba zábrany, zábradlí a zrcadla.

Nebezpečí požárů

Základem požární prevence je požárně bezpečnostní řešení stavby, které se neobejde bez znalosti požární charakteristiky skladovaných materiálů.

Zvyšování bezpečnosti provozů, kde pracuje manipulační technika, je obvykle dlouhodobou a koncepční záležitostí a využívá se při něm celé škály různých opatření. Některá fungují relativně rychle, ovšem žádné opatření není samo o sobě zárukou bezpečného provozu manipulační techniky bez kolizí a nehod. Lidé ve skladu si na každé opatření rychle zvyknou, stane se součástí každodenní rutiny a jejich citlivost například na zvuková nebo světelná výstražná opatření se snižuje.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci