Skladování v klasických paletových regálech se sice řídí stále stejným pravidlem − soustředit přehledně co nejvíce zboží do jednoho místa a snižovat náklady na manipulaci −, možnosti, jak to provést, ale přibývají. Také se mění parametry objednávek a požadavky na kvalitu operací.

Na trhu je široká nabídka skladových systémů, která umožňuje flexibilně budovat i rozšiřovat sklady podle aktuálních potřeb. V logistických centrech tak najdeme například konvenční paletové regály s klasickým uspořádáním tří až šesti pater nebo třeba regály spádové − mírně skloněné se zabudovaným válečkovým systémem, který umožňuje kontrolovaný posun palet s využitím gravitace.

Jinou možností je vysokohustotní skladování, ve kterém se k obsluze palet využívají místo vysokozdvižných vozíků tzv. shuttle systémy.

Konfigurátory

dokážou u paletových regálů v závislosti na délce řady, typu nosníků, výšce ukládacích úrovní a dalších faktorů spočítat napětí a deformace v důležitých konstrukčních uzlech.

Stále častěji se také prosazují samonosné sklady. Vlastní regály v nich tvoří společně s postranním a střešním opláštěním součást konstrukce budovy.

E-commerce má své požadavky

Rychlý rozvoj e-commerce ovlivňuje i trh s regály a výrobci musí na tento trend reagovat. Požadavky provozovatelů skladů pro e-shopy jsou ale různé, od malých policových regálů až po komplexní automatizaci.

"U středních a větších e-commerce zákazníků zaznamenáváme požadavky na policové regály na plošinách nebo policové Multi-Tier konstrukce v součinnosti s dopravníkovými systémy, jako jsou kontrolní, balicí a expediční stanoviště a víceúrovňové výtahy," říká Jan Novotný, obchodní manažer výrobce regálových systémů Dexion.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci