Významným alternativním pohonem se v budoucnu může stát vodík. Jako palivo při spalování v motorech nebo při spotřebovávání v palivových článcích nevytváří škodlivé emise, zanechává pouze vodní páru. Využívání vodíku v dopravě však brání chybějící infrastruktura – vodíkové čerpací stanice. V Česku existuje zatím jedna testovací stanice, první veřejné by však měly vzniknout již v letošním roce. A na pomoc pro budování dalších přichází nová etapa státní podpory.

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu dalších plnicích stanic na vodík. Za tímto účelem je vyčleněna z evropských prostředků částka 102 milionů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva. Dne 30. ledna 2020 ministerstvo vyhlásilo třetí výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování infrastruktury plnicích stanic na vodík. Žádosti je možné předkládat do 28. května 2020.

O dotaci v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických plynů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na území České republiky.

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosáhnout maximálně 60 milionů korun, maximální míra podpory je 85 procent. Předložené žádosti o podporu budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.

Výzva navazuje na druhou výzvu vyhlášenou v dubnu 2019. V rámci tří výzev bude podpořena výstavba minimálně osmi plnicích stanic, čímž vznikne kvalitní základ pro rozvoj vodíkové mobility v České republice.

Celkem má Ministerstvo dopravy na program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 miliardy korun.

Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD: http://www.opd.cz/stranka/vyzva-81/.

Tato výzva na podporu rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG, LNG plnicích stanic. Více na adrese: http://www.opd.cz/.

Související