Nedostatek zaměstnanců, kteří by pracovali na nových a mnohdy i stávajících zakázkách, tlačí firmy k tomu, že zavádějí automatizaci také tam, kde se jim investice vrátí za delší dobu, než by za normálních okolností připustily. Jinými slovy: koupí si něco, co se jim sice na první pohled finančně vyplatí jen s velkými otazníky, ale v dlouhodobějším výhledu jim to nejspíš přinese velké výhody. Získají nové zákazníky, navíc se naučí zavádět vyspělé technologie a práci automatizovat. Čím rychleji a jednodušeji se nasazení provede, tím rychleji se investice vrátí.

Jen praxe ale nestačí. Důležité je také celý proces standardizovat, aby se nemuselo všechno pokaždé přizpůsobovat konkrétní situaci. Jedna z největších logistických firem světa, DHL, jde právě tímto směrem, jak v rozhovoru popisuje její provozní ředitel Markus Voss.

Standardizaci rozvíjí v několika ohledech. Předně jde o vytvoření univerzálního propojení mezi roboty a okolním prostředím, tedy řídicím systémem a dalšími zařízeními. Pak také o jednotné nastavení smluv s dodavateli, které například jasně definují, kdo má za co odpovědnost. Součástí standardizace jsou i jednotné postupy a unifikace poboček. A v neposlední řadě musí být dodavatel schopný zajistit v každé zemi určitého regionu slušný servis (více viz článek Kdo ponese riziko?).

Ve chvíli, kdy toto všechno funguje a technologie se dá jednoduše a rychle zavést v mnoha dalších pobočkách, se razantně snižují náklady. Samotné zavádění totiž může tvořit až třetinu celkové investice. Ve velké firmě s mnoha pobočkami pak má standardizace násobný efekt.

V DHL ještě nemají celý proces za sebou a Markus Voss připouští, že je čeká spousta práce, zejména na standardizaci rozhraní mezi roboty a okolím. Nicméně, jak ukazuje článek Kdo ponese riziko?, i díky tomuto přístupu se firmě podařilo přivést pár robotů také do Česka.

V tomto vydání Logistiky přinášíme ještě další dva příklady podobného ražení. Východočeský Kiekert patří k prvním firmám, které v Česku zavedly nejnovější generaci "myslících" přepravních robotů. Úspěšným příkladem zavádění pokročilé automatizace, a to v mnoha podobách, je také kopřivnický závod dalšího dodavatele z automobilového průmyslu, Brose.

Související

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, pokud vás tyto příklady inspirovaly, přejeme vám hodně štěstí.

Související