První desetikilometrový úsek s trakčním napájením se stal v roce 2019 v Německu součásti silniční dopravní infrastruktury. Hybridní nákladní automobily s trakčními sběrači mohou na čtyřpruhové dálnice A5 mezi městy Langen a Weiterstadt při plné rychlosti v pravém pruhu dobíjet své baterie.

Následoval zkušební úsek s trakčním vedením na dálnici A1 poblíž Lübecku a další bude zřízen začátkem letošního roku v Bádensku-Württembersku (testy probíhají také ve Švédsku).

Zatím nejsou ze zkušebního provozu k dispozici validní data, ale hybridní vozidla při laboratorních testech nevykazovala žádné odchylky. První průběžné hodnocení lze očekávat v polovině letošního roku. Pilotní projekt na dálnici A5 otestuje, zda je technologie s trakčním vedením pro Německo vhodná a zda se může použít pro ekologickou silniční přepravu zboží s nízkými hlukovými emisemi. Ve zkušebním provozu se zkoumají nejen účinky na dopravní, ekologické a ekonomické aspekty, ale také, kolik práce navíc je potřeba pro údržbu těchto komunikací. Nejasná ovšem zůstává otázka, kdo bude trakční energii platit. Používaná elektrická energie pochází stoprocentně z obnovitelných zdrojů.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci