Ve velkých skladech a logistických centrech obvykle pracují rozsáhlé flotily různých manipulačních vozíků. Pro fungování skladu má tato technika klíčovou úlohu a bez ní by se sklad zastavil.

Jak se velikost skladů postupně zvětšovala, rostl v nich i počet používaných vozíků. Záhy už samotná správa této techniky vyžadovala vyčlenění nemalých finančních i lidských zdrojů, přesto však výsledky nebývaly dostatečné. Výrobci manipulační techniky i další technologické firmy na tento vývoj zareagovali a začali vyvíjet různé systémy, které dokážou správu i rozsáhlých flotil usnadnit. Nové technologie přinášejí řadu benefitů a dnes představují důležitou součást každého většího skladu.

Původní jednodušší systémy se vyvinuly v komplexní monitorovací nástroje, které mají obvykle řadu funkcí a propojují se s dalšími skladovými systémy. Umožňují sledovat a zaznamenávat aktuální polohu vozíků a údaje o jejich provozu, identifikují konkrétního řidiče a podle jeho oprávnění mu buď umožní, nebo zamezí práci s technikou. Zaznamenají třeba i způsob, jakým řidič s vozíkem pracuje. Provozovatel se také dozví o nehodách, k nimž při práci vozíku došlo, podle nastavení může systém zaznamenat třeba i malý náraz bez většího poškození stroje.

96

Pro správu flotily o velikosti 96 vozíků využívá závod firmy ABB v Brně všechny tři moduly systému Linde Connect.

Hardwarové vybavení

K získávání aktuálních dat během provozu jednotlivých vozíků využívají monitorovací systémy pro správu flotil různá technická řešení. Vozík je vybaven identifikačním zařízením, které umožňuje jeho sledování v rámci skladu, a různými dalšími prvky, které slouží pro identifikaci řidiče − třeba čtečky karet nebo čipů. Chybět nesmějí ani různé senzory zaznamenávající pohyb vozíku, jeho rychlost v zatáčkách, zatížení nákladem či případný náraz.

Vozíky bezdrátově komunikují se systémem, který všechny údaje ze senzorů a dalších vstupních zařízení zaznamenává a vyhodnocuje. Vedoucí pracovníci tak mají v každém okamžiku informace o aktuálním provozu a stavu flotily či o mimořádných událostech, k nimž došlo. Systém také generuje přehledy a analýzy za různá období. Může být rovněž propojen se systémem řízení skladu WMS.

Karta, čip nebo otisk?

Pro identifikaci osob oprávněných pracovat s manipulační technikou se nejčastěji používají čipové karty nebo přívěsky. Modernějším řešením může být skenování otisků prstů, obličeje či oční duhovky. Ve skladech se ale zatím využívají jen málo.

Základem jsou přesná data

Například společnost GX Solutions, která poskytuje systémy pro manipulační techniku různých značek, klade důraz na reálná, přesná a měřitelná data. Systém umožňuje uživatelům získávat přehled nejen o škodách způsobených technikou a informace, kdo je způsobil, ale také o tom, zda je ve skladu vzhledem k rozsahu manipulace dostatek, nedostatek, nebo naopak nadbytek techniky. Systém poskytuje přehled o efektivních a neefektivních jízdách, o počtu motohodin, stavu a výdrži baterie a dalších užitečných údajích. Důležitou součástí je také on-line sledování pohybu techniky anebo možnost zobrazení historie jízd nad mapovými podklady včetně detailních layoutů prostor, ve kterých se technika pohybuje.

"Software, který data vyhodnocuje, lze nastavit tak, aby pracoval z velké části automaticky," vysvětluje Vít Špalek, country manager GX Solutions. "Znamená to, že sám upozorňuje na nežádoucí stavy formou zasílání automatických e-mailů nebo SMS na přednastavené adresy či telefonní čísla. Jde například o informace o nárazech vozíku, jeho přetížení nebo překročení rychlosti. Vše probíhá vždy on-line v reálném čase."

Většina funkcí na sebe navzájem navazuje, a uživatel tak získává informace nejen o události, její intenzitě a času, kdy k ní došlo, ale také o konkrétním místě incidentu. Se znalostí přesné polohy, rychlosti nebo informace o aktuálním zatížení například v době nárazu může uživatel ihned začít řešit problém, provést kontrolu a zajistit nápravná opatření. Veškeré potřebné informace má k dispozici během několika vteřin od vzniku incidentu.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci