V Belgii se sedm firem rozhodlo vzít vážně snahu o zavedení vodíku jako alternativního paliva, které umožní významným způsobem snížit emise oxidu uhličitého. Firmy, mezi něž patří chemičtí výrobci, dopravní firmy či přístav Antverpy podepsaly dohodu o spolupráci s cílem koordinovaně spojit své odborné znalosti a podniknout kroky k vytvoření belgické vodíkové ekonomiky.

Prvním cílem bude společná analýza celého dovozního a přepravce řetězce vodíku s cílem zmapovat finanční, technické a regulační aspekty různých částí logistického řetězce – od výroby, nakládky, přepravy a vykládky, a to jak přepravou lodí po moři či produktovodem. Výsledky analýzy mají být k dispozici zhruba za jeden rok a pomohou vybrat nejlepší způsob přepravy.

Vodík je pokládán za důležitý zdroj obnovitelné energie, kterou lze využít pro výrobu elektřiny, tepla, jako palivo v dopravě i surovinu pro průmyslovou výrobu. Pro Belgii představuje příležitost k zavedení obnovitelných zdrojů, neboť země nemá dostatečný potenciál pro využívání větrné či sluneční energie. Efektivní řešení pro vodíkovou ekonomiku však vyžaduje specifické odborné znalosti, které má právě přinést zahájená spolupráce.

Související