Podle mého názoru bylo největší změnou, kterou jsme aplikovali cca před sedmi lety, nasazení nadstavby SAP, tzv. WMS. Je to námi vyvinutý a pořád rozvíjený poloautomatický systém přidělování "jobů".

Tento systém nám poskytl nejen vyšší produktivitu v řádu až desítek procent, ale také možnost designu průběhu objednávek. Celý proces objednávky byl rozdělen do jednotlivých po sobě jdoucích jobů a systém hlídá včasnost jejich přípravy.

Každý koncový zákazník je v dnešní době jiný, s jinými požadavky. V systému lze nastavit nejen výšky jednotlivých typů palet, ale také unikátní paletizaci artiklů, exspirační a ostatní zákaznické požadavky. Není nutno každou objednávku speciálně hlídat.

Další výhodou je samozřejmě obrovská reportingová základna. Nebavím se jen o produktivitě, kdy práci jednotlivce dokážeme zanalyzovat takříkajíc do posledního šroubku. Zejména reporty o využití jednotlivých lokací, veškeré techniky, řad a sloupců regálového systému nebo analýza vzdáleností nám poskytují správné informace v čase. Díky tomu dokážeme optimalizovat veškerou techniku, lidské zdroje a strategie toku zboží ze skladu a do skladu.

Samostatnou kategorií je analýza produktivity lidí. Historicky už nám nestačilo mít jen snímek výkonů pracovníků z předchozího dne, proto jsme vyvinuli on-line tracking průběhu směny. V každém okamžiku máme informaci o efektivitě pracovníků, a jsme tedy schopni okamžitě reagovat na různé prioritizace a změny v průběhu směny.

V několika posledních letech čelíme potřebám automatizace a mechanizace. Lidí je pořád méně, jsou stále dražší a dražší. Čelíme obrovskému tlaku zejména producentů a velkých řetězců s marží desítek procent, kteří ceny lidí až nezdravě šroubují nahoru.

Společnost Hopi má koncept skladů budoucnosti. V současné době jsou ale návratnosti obrovské. Co se týká techniky, bavíme se o návratnosti, která přesahuje životní cyklus stojů. Každý rok však probíhá rekalkulace vstupů a věřím, že jejich čas do několika málo let přijde i v našem 3PL prostředí.

U nás používáme selský rozum, a proto rozvíjíme současně používané nástroje. Konkrétně se snažíme eliminovat vstupy lidí do procesu. Rozvíjíme tedy vizualizace, chytré skenery, elektronické zprávy na příjmu a výdeji zboží atd. Snažíme se odbourávat rutinní operace a ponechávat je na technice, respektive poloautomatizovat ty nejdražší operace.

Související