V posledních letech se v interní logistice roztrhl pytel s automatizací a integrací, ať už v podobě softwarových nebo hardwarových řešení. Nejrůznější systémy slibují vyšší efektivitu, rychlost, spolehlivost a transparentnost procesů a činností. A skutečně tomu tak je. Díky automatizaci výrazně roste produktivita lidské práce, snižuje se chybovost a roste bezpečnost ve skladech a výrobě. Navíc, automatizace pomáhá řadě firem řešit složitou situaci na trhu práce. Na první pohled se tak zdá, že nic nebrání rozšíření automatických a poloautomatických strojů a procesů i do skladů a logistiky. Ale jak už to tak často bývá, i k procesu automatizace se váže řada komplikací.

Při instalaci nového zařízení vznikají problémy zejména ve vzájemné komunikaci, přesněji řečeno v propojení s ostatními systémy, které zákazník již využívá. Ty bývají navíc často od různých výrobců a v různém stáří. Obzvlášť při implementaci automatů totiž platí, že bez návaznosti na předchozí i navazující činnosti a bez rychlého řízení a kontroly nikdy nedosáhnete maximálního výkonu jednotlivých částí systému.

Proto považuji za náš nejpřínosnější software současnosti a blízké budoucnosti, který dokáže pozitivně ovlivnit nástup těchto technologií, Jungheinrich Logistik Interface. A to i přesto, že je to softwarový toolkit, který není vidět a který na první pohled netvoří žádné vlastní výstupy. Genialita Logistik Interface ale spočívá v tom, že umožňuje jednoduché a spolehlivé propojení libovolných systémů ve skladu a výrobě s naší automatizační technikou. Tok informací od ERP a WMS systémů do jednotlivých vozíků, zakladačů, miniloadů, regálových systémů a zase zpět se stává hračkou. Nezáleží přitom na dodavateli jednotlivých součástí, což výrazně usnadňuje postupnou implementaci a snižuje investiční nároky.

Může se to zdát jako drobnost, ale je to podobné, jako kdybyste sestavili tým pracovníků z různých koutů světa, kteří by nejen mluvili jiným jazykem, ale jeden by mluvil, druhý psal na papír, třetí e-maily, čtvrtý komunikoval jen posunky. A po nich byste chtěli, aby spolupracovali na komplexních činnostech, a ještě byste se jich ptali, jak to před půl rokem probíhalo. Logistik Interface by zde hrál roli tlumočníka a koordinátora. Nepouštěl by se do marného boje s tím, že každého naučí perfektně společný jazyk a způsob komunikace. Radši se sám podívá, jak jednotliví členové komunikují, naučí se jejich řeč, "svlékne ji" do jednoduché podoby a z ní opět přeloží do řeči libovolného člena týmu.

Související