Nejsou jiné technologie pohonů perspektivnější než zkapalněný zemní plyn?

Vidíme v LNG příležitost i přes to, že se dnes testují nákladní vozidla na elektřinu či vodíkový pohon. Jenže z našeho pohledu mají tyto technologie k běžnému nasazení ještě daleko. Nevěříme, že elektrické kamiony budou během příštích deseti let v běžném provozu. V současnosti pokládáme za jedinou skutečnou ekologickou i ekonomickou alternativu v silniční nákladní dopravě právě zkapalněný zemní plyn.

Ekologičtější palivo může v řadě případů poskytnout dopravcům výhodu třeba při zásobování velkých měst, která budou vjezd tradičních dieselových kamionů omezovat. Postupně se dopravci také začnou setkávat, zejména u velkých klientů ze zahraničí, s požadavkem na šetrnou a udržitelnou dopravu, která produkuje méně emisí. V neposlední řadě je plyn v dopravě u nás zatížen nižší spotřební daní, která významně přispívá ke snížení nákladů na pohonné hmoty. Hlavním momentem je ale snižování emisí, ke kterému se členské státy Evropské unie zavázaly. Toto snižování emisí se týká i dopravy. Motory na zemní plyn produkují méně skleníkového plynu CO2 a výrazně méně prachových částic i oxidů dusíku a síry než tradiční diesely, proto umožní přísné evropské normy splnit.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatit Logistiku
Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci