Svět se za posledních 30 let neuvěřitelně propojil a zrychlil a logistika je pochopitelně ve středu tohoto dění. V roce 1989 převládaly tradiční modely přepravy a distribuce zboží kombinované s centrálně plánovaným komunistickým hospodářstvím. Dlouze dopředu plánované příděly zboží si podniky mezi sebou přepravovaly i na kratší vzdálenosti vlaky, a tak víkendová pohotovost na vykládku vagonů byla samozřejmou součástí doby, ve které nikdo přesně nevěděl, kdy vagony dorazí.

Podniky používaly i svůj vozový park, u kterého byla zásadním problémem efektivita na delších trasách kvůli chybějícímu vytížení. Veřejně dostupná nákladní přeprava v podstatě neexistovala a její zajištění bylo možné prakticky pouze formou černých jízd. Ve vozovém parku silniční dopravy dominovaly trambusy Škoda 706, později nahrazované vozidly Liaz, a kupodivu se používaly i terénní Tatrovky a Vétřiesky. Velkým přínosem byly licenční lehké vozy Avia, které na sklonku 80. let prováděly největší část pružných přeprav a nahradily dosluhující a nepříliš technicky dokonalé exoty ze spřátelených zemí vyráběné pod názvy Robur, Garant a Bucegi.

Maloobchodní prodejny se zásobovaly striktně na regionálním principu, což sice na jedné straně šetřilo přepravní objemy, ale bylo příčinou úzkého sortimentu zboží a častého nedostatku některých druhů. Příkladem může být „logistický problém“, který řešilo vedení jihlavského potravinářského řetězce Pramen v přestavbovém roce 1988.

Jihlavané si již několik let stěžovali na nově zavedený kostkový cukr ve formě krychlí, který se na rozdíl od původních kostek nedal dělit, a tak záviděli sousedům z Havlíčkova Brodu, že ho mají. Vysvětlení bylo prosté. Havlíčkův Brod ležel v té době v jiném kraji a směl, respektive musel odebírat cukr z jiného cukrovaru. To jihlavští obchodníci nesměli. Vedení sesterských řetězců se odvážilo k akci téměř partyzánské – současně objednané vagony cukru si vyměnilo. Vzhledem k tomu, že jim za to hrozil postih, se už další výměna neuskutečnila a jihlavští museli ještě nějakou dobu dělit cukr paličkou.

Přeprava kusových zásilek byla doménou pošty, které se převážně zaměřovala na tradiční komodity balíků „od babičky vnukovi na vojnu“. Vozový park balíkových zásilek obnášel mimo zbytečně velkých Avií jediné dostupné dodávky Škoda 1203 a potom už jen osobní vozy, například Trabanty. Podniky proto spíš využívaly posílání kusových zásilek vlakem.

První silniční přepravní sítí byla tzv. Sběrná služba ČSAD, která propojovala jednotlivé závody tohoto státní přepravního monopolu. Nutno dodat, že koncem 80. let byla přeprava kusových zásilek v podobném stavu i na západ od našich hranic. Mimo národní pošty se jednalo o smluvní sítě sdružení regionálních dopravců.

Teprve rozvoj komunikačních technologií a internetu společně s bezcelním režimem v rámci Evropské unie umožnil rozvoj profesionálních sítí mezinárodní balíkové přepravy. Stačí vyjmenovat, co v roce 1989 neexistovalo: internet, mobilní telefony, vysokokapacitní paměťová média, QR kódy. V České republice se v té době využívaly převážně sálové počítače s děrnými štítky a magnetickými páskami na uložení dat. Stolní 8bitové počítače s operačním systémem DOS měly jediné médium na přenos dat, kterým byly magnetické diskety. První PC se kupovaly na černém trhu a měly harddisk 20 MB. Faxy nebyly k dispozici, stejně jako dostatek telefonních linek. A tak komunikace vyžadovala spoustu trpělivosti při vytáčení přetížené telefonní sítě nebo zdlouhavé posílání dopisů, pokud firma nevlastnila dálnopis.

Balíková logistika tu bude i za 30 let a bude muset reagovat stejně jako ostatní odvětví na změnu poptávky i otázky ekologie. V současné době se začínají ve společnosti objevovat (i když ne vždy zcela šťastnou formou) témata udržitelnosti současného spotřebního modelu života a masivní globalizace. Věřím, že další generace bude o své spotřebě více rozmýšlet a logistici budou moci využívat nejnovější poznatky lidstva tak, abychom svůj rozvoj nedělali na úkor dalších generací. Stručně řečeno budeme přepravovat méně spotřební a více potřebné zboží s nižší potřebou energie.

Související