TŘI DŮVODY, PROČ POPTÁVKA PO SKLADECH ZŮSTANE SILNÁ

I přes zvýšenou nejistotu a nižší důvěru v globální ekonomiku zatím na našem trhu nevidím žádné známky krize. Vnímám ale, že se stále rychleji mění struktura poptávky. Hlavní pozornost proto věnujeme jednak diverzifikaci a zároveň se snažíme být na správných místech.

Jsem přesvědčen, že poptávka po skladových a kancelářských prostorech ve střední a východní Evropě zůstane silná i v blízké budoucnosti. A to i navzdory případné ekonomické recesi. Mám pro to tři důvody.

Zaprvé očekávám, že se některé společnosti rozhodnou pro návrat z Číny zpět do Evropy. Podobný jev jsme mohli pozorovat už v předchozích krizích. Střední a východní Evropa má z tohoto hlediska ideální pozici, oproti západoevropským zemím totiž stále nabízí nižší náklady na pracovní sílu.

Druhým důvodem je skutečnost, že celá řada společností v oblasti střední a východní Evropy dosud provozuje svůj byznys v méně kvalitních prostorech. A já předpokládám, že tyhle firmy začnou hledat lepší místa, aby své podnikání posunuly na vyšší úroveň.

Svůj třetí argument nazývám maloobchodní apokalypsou. Mám tím na mysli fakt, že lidé budou stále více zboží kupovat on-line. Studie ukazují, že k usnadnění této přeměny v chování spotřebitelů je zapotřebí více logistických prostor. Úroveň e-commerce je navíc ve většině zemí střední a východní Evropy stále relativně nízká. Je tedy logické, že nás čeká určité dohánění, které se promítne do relativně vyšší poptávky po skladových prostorech.

V úvodu jsem zmiňoval důležitost diverzifikace. U nás k ní dochází vcelku přirozeně, protože naše portfolio obsahuje již pět různých typů budov, díky nimž automaticky přitahujeme širokou škálu firem různých velikostí a také odvětví.

Zároveň se více než kdy jindy zaměřujeme na to, abychom působili na správných místech. Takovými místy pro nás jsou hlavní města regionu střední a východní Evropy s dostatečně velkou populací, která firmy stále více přitahují. Společnosti si totiž v dnešním stále složitějším světě více uvědomují, že jim pomůže přesun do center sdílených služeb ve velkých městech. Další výhodou je, že menší společnosti více usilují o spolupráci. Rostoucí komplexní dodavatelské řetězce jim totiž ztěžují provozování jejich byznysu.

Související