PŘESTÁVAJÍ PLATIT ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POUČKY

Světová ekonomika je stále více provázaná s politikou, což je možné ilustrovat na mnoha případech, kdy už jen vyjádření vrcholových politiků má vliv na kurzy měn, výsledky firem či akciové trhy. Tyto vlivy jsou dále multiplikovány médii, v kterých každé takové vyjádření rozebírají do detailu analytici s − dle mého názoru − různými zájmy. To vše může negativně ovlivnit (a často i ovlivní) investory a v neposlední řadě i rozhodování firem ohledně investic ještě před tím, než se krize vůbec projeví. Takže predikovat nyní, zda přijde krize, či jen mírný pokles trhu, je trochu věštění z křišťálové koule, protože základní ekonomické poučky přestávají platit.

Můj názor je, že k mírnému poklesu růstu trhu již dochází, což potvrzuje i snížený předpoklad HDP. Klíčovou otázkou však je, zda se ochlazení trhu bude týkat všech, nebo jen těch společností, které nebudou schopny reagovat na nové výzvy, konkrétně na nástup digitalizace a robotizace. Obecně je česká ekonomika velmi otevřená a orientovaná na energetiku a průmysl (z velké části automobilový), což může být na rozdíl od ekonomik orientovaných na různé digitální služby v případě poklesu poptávky po klasických výrobcích nevýhodou.

Z pohledu manipulační techniky již k mírné kontrakci trhu dochází. Trh v Evropě poklesl přibližně o osm procent, ale stále je nad úrovní roku 2017. Tento pokles se mi tedy jeví akceptovatelný, protože rok 2018 byl doopravdy rekordní. Konkrétně pro naši společnost to znamená pokračovat v aktivitách, které nám umožní nabízet našim partnerům větší přidanou hodnotu (příklady uvádím dále).

To samé bych doporučil i ostatním firmám. Nezávisle na stavu trhu nezapomínat na to, že je nutná transformace k větší efektivitě pomocí digitalizace a robotizace (tam, kde to je možné), využívání nových technologií a systémů, hledání nových příležitostí. Pro nás je určitě robotizace a digitalizace velkou příležitostí, nabízíme zákazníkům automatické stroje, které umí bezobslužně manipulovat s materiálem dle potřeby, dále energeticky efektivní řešení s novým typem lithium­-iontových baterií a obecně pomoc při řešení komplexních potřeb manipulace s materiálem. Zároveň vidíme i větší poptávku po těchto řešeních, což mě osobně naplňuje mírným optimismem, že i Česká republika se vyvíjí správným směrem.

Související