Automatizace a digitalizace se čím dál silněji prosazuje nejen ve výrobních procesech podniků, ale také v jejich logistice. Postupně se to daří i v ostravské huti Liberty, ještě loni ArcelorMittal Ostrava. Zatímco v interní přepravě podniku a při dovozu surovin jednoznačně převládají vlaky, expedice hotových výrobků se děje zhruba způli kamionovou dopravou, která začíná pomalu vyhrávat. Huť proto usiluje o další zefektivňování systému plánovaní kamionových přeprav a také o zrychlení doby nakládky. Vyvinula proto celou řadu chytrých nástrojů a stále hledá další procesy, kde by bylo možné uplatnit automatizaci a u nichž je reálný předpoklad rychlého nasazení.

Zákazníci preferují přepravu po silnici, protože kamiony jsou flexibilnější než vlaky, někteří zákazníci dokonce zrušili své železniční vlečky. Nakládku kamionů pro jednotlivé provozy Liberty Ostrava i pro externí podnikatelské subjekty sídlící v areálu huti plánují koordinátoři přepravy. Již od roku 2007 k tomu využívají modul celopodnikového informačního systému SAP určený pro expedici. Tím se podařilo unifikovat správu prodeje a související logistiky. Na jeden kamion koordinátoři plánují vždy nejméně 22 tun a nejvíce 25 tun nákladu s ohledem na konečnou destinaci a maximální povolené množství, přičemž se kombinuje veškerý sortiment ze všech výrobních tratí huti.

Aplikace pro organizaci kamionové přepravy

Přepravu speditérským a dopravním firmám huť nabízí prostřednictvím internetové aplikace Web Tendering, která umožňuje elektronickou komunikaci mezi poskytovateli logistických služeb a objednatelem. Systém automaticky zasílá nabídku přepravy nejlevnějšímu dopravci, který je naceněn na požadovanou destinaci. V případě, že nemá o nabídku zájem, systém automaticky nabízí přepravu dalším v pořadí.

3 min

S výjimkou zásilek určených do zemí mimo EU je za standardních okolností řidič schopen odbavit se do tří minut. Dříve trvalo vyřízení vstupních dokumentů i více než deset minut.

50 %

Opakované dopravní kolapsy byly způsobené tím, že více než polovina kamionů naplánovaných na daný den vjížděla do areálu společnosti pravidelně v čase od 10 do 12 hodin.

Přihlášení do systému, do něhož jsou zařazeni všichni speditéři a dopravci na základě výběrového řízení pro příslušný kalendářní rok, se děje přes vstupní obrazovku. Po přihlášení se zobrazí jak nabídnuté, tak již přijaté přepravy. Informaci o každé nové nabídce přepravy dostávají dopravci také e-mailovou zprávou.

Veškeré přihlašovací údaje se zachovávají v přísné tajnosti, aby nedošlo ke zneužití dat. Bezpečnost aplikace je zajištěna také šifrovanou komunikací, k níž je zapotřebí speciální certifikát.

Webovou aplikaci Web Tendering komunikující s centrálním systémem vytvořilo jako nadstavbový modul pro proces poptávky logistických služeb IT oddělení společnosti. V roce 2016 se modifikoval i pro potřeby automatické registrace vstupu kamionů do areálu. Jeho výhodou je flexibilita a možnost okamžitých změn v reakci na podmínky trhu. "Aplikaci si pochvalují i naši dopravci. Je přehledná a jednoduchá. Snížila se díky ní potřeba administrativy," konstatuje vedoucí referátu logistika Iva Feglerová.

Akademický pořádek v časových oknech

Pro identifikaci procesů vhodných pro uplatnění automatizace podnik spolupracuje i se zkušenými odborníky z akademické sféry. Ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva v Ostravě pracovníci huti provedli analýzu a posouzení systému řízení kamionové dopravy. Hlavním cílem bylo najít příčiny potíží a navrhnout opatření k jejich eliminaci.

Z analýzy vyplynulo, že hlavním problémem kamionové přepravy byla její přílišná variabilita, která pak ve směru proti toku materiálu negativně ovlivňovala ostatní logistické procesy. K největším potížím docházelo v expedičních skladech výrobních tratí, které svou kapacitou nebyly schopné dostatečně pružně kompenzovat jak variabilitu výroby, tak i variabilitu kamionové přepravy. Účelem navrhovaných opatření bylo zlepšit sledování, měření a řiditelnost dějů, které ovlivňují dění v expedičních skladech a v kamionové dopravě.

Jednou z výrazných potíží, které huť v minulých letech trápily, byly opakované dopravní kolapsy způsobené tím, že více než 50 procent kamionů naplánovaných na daný den vjíždělo do areálu společnosti pravidelně v čase od 10 do 12 hodin. Vznikaly nebezpečné situace, doba nakládky se neúměrně prodlužovala a rostly vícenáklady. Proto začala huť vyvíjet, opět na platformě informačního systému SAP, aplikaci nazvanou Časová okna. Huť ji využívá už více než deset let. Aplikace umožňuje řídit provoz kamionů, aby byly přistavované plynule během celého dne.

V aplikaci dopravci potvrzují dvouhodinové časové okno pro příjezd kamionu na nakládku. Aplikace nabízí pouze ty časy, které ještě nejsou obsazeny. V případě zpoždění může dopravce časové okno operativně změnit. Aplikace rovněž udává počet volných časových oken. Jejich kapacitu lze měnit s ohledem na aktuální stav na jednotlivých provozech nakládky i s ohledem na měnící se situaci na dopravním trhu.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 50 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.